saltar al contingut principal
Cercar
URV

Accés

Aquí trobaràs la informació que necessites per poder convertir-te per primer cop en alumne de la URV, amb els passos i requisits que has de complir.

Les PAU

El Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar que per accedir als graus d'Educació Primària i d'Educació Infantil caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP). A partir del curs 2014-2015, la PAP es considerarà superada mitjançant l’obtenció d’una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana aritmètica dels exercicis de català i de castellà de la fase general de les PAU, sempre i quan les notes particulars d’aquests exercicis siguin iguals o superiors a 4. Aquells estudiants que vulguin accedir a la universitat i que no tinguin les PAU superades, hauran de fer aquestes proves de la fase general de les PAU per obtenir els resultats indicats.

NOVETAT: Proves d'accés per als estudiants de CFGS

El Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar que per accedir als graus d'Educació Primària i d'Educació Infantil caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP). A partir del curs 2014-2015, i per alumnes provinents de CFGS i que no hagin fet les PAU, hauran de dur a terme els exercicis de fase general de les PAU (català i castellà), que esdevindran la seva PAP, per obtenir una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana aritmètica dels dos exercicis. En el cas que hagin realitzat les PAU, en tindran prou en assolir la nota exigida en els exàmens de català i castellà de les PAU.

Proves d’accés per als més grans de 25 anys

El Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar que per accedir als graus d'Educació Primària i d'Educació Infantil caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP). A partir del curs 2014-2015, la PAP es considerarà superada mitjançant l’obtenció d’una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana aritmètica dels exercicis de català i de castellà de la fase general de les proves, sempre i quan les notes particulars d’aquests exercicis siguin iguals o superiors a 4.

Accés a la Universitat per als més grans de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional

Proves d'accés a la universitat per als més grans de 45 anys

El Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar que per accedir als graus d'Educació Primària i d'Educació Infantil caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP). A partir del curs 2014-2015, la PAP es considerarà superada mitjançant l’obtenció d’una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana aritmètica dels exercicis de català i de castellà de la fase general de les proves, sempre i quan les notes particulars d’aquests exercicis siguin iguals o superiors a 4.

Informació per als estudiants de nou accés

Correspondències entre els CFGS i els estudis universitaris de la URV

Accés per a titulats universitaris

Accés amb estudis universitaris iniciats