saltar al contingut principal
Cercar
URV

Accés

Aquí trobaràs la informació que necessites per poder convertir-te per primer cop en alumne de la URV, amb els passos i requisits que has de complir.

Les PAU


Prova d’aptitud personal (PAP) NOVETAT!

AQUESTA PROVA SUBSTITUEIX LA PAP QUE HA ESTAT VIGENT DES DEL CURS 2014-2015

 • Superació de la PAP
  • La qualificació final de la PAP és Apte/No apte.
  • La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu.
  • Aquesta qualificació final s'obté de la mitjana d'ambdós exàmens. Per poder fer mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu.
  • Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida.
 • Qui s’ha de presentar a la PAP
  • Estudiants de batxillerat.
  • Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Estudiants procedents de tots els sistemes educatius estrangers.
  • Estudiants que accedeixen a la Universitat per la via de més grans de 25 i de 45 anys.
  • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o a les Proves d'accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l'any 2017, no compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.
 • Queden exempts de realitzar la PAP
  • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o a les Proves d'accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l'any 2017, compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.
  • Estudiants que es van presentar a la PAP els anys 2014, 2015 i 2016 i les van superar.
  • Titulats universitaris o equivalents.
 • Dates i llocs d’examen
  • Per a la convocatòria de juny, la prova es realitzarà el dissabte 17 de juny de 2017 en horari de matí.
  • La data de la prova de setembre està pendent de concretar.
  • Els estudiants, independentment de la universitat on vulguin realitzar els estudis de Grau, poden triar qualsevol de les seus d'examen per realitzar la PAP quan es matriculin de la prova. Aquesta matrícula es formalitzarà mitjançant el portal Accesnet.
  • S'estableixen cinc seus universitàries d'examen: Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona.

Proves d'accés per als estudiants de CFGS

Proves d’accés per als més grans de 25 anys

Accés a la Universitat per als més grans de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional

Proves d'accés a la universitat per als més grans de 45 anys

Informació per als estudiants de nou accés

Correspondències entre els CFGS i els estudis universitaris de la URV

Accés per a titulats universitaris

Accés amb estudis universitaris iniciats