saltar al contingut principal
Cercar
URV

Accés

Aquí trobaràs la informació que necessites per poder convertir-te per primer cop en alumne de la URV, amb els passos i requisits que has de complir.

Les PAU

Tràmits

Estudiants de CFGS

Prova d’aptitud personal (PAP)

 • Aquests exàmens són:
 • Superació de la PAP
  • La qualificació final de la PAP és Apte/No apte.
  • La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu.
  • Aquesta qualificació final s'obté de la mitjana d'ambdós exàmens. Per poder fer mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu.
  • Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida.
 • Qui s’ha de presentar a la PAP
  • Estudiants de batxillerat.
  • Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
  • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers.
  • Estudiants que accedeixen a la Universitat per la via de més grans de 25, 40 i de 45 anys.
  • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o a les Proves d'accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l'any 2017, no compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016. 
 • Queden exempts de realitzar la PAP
  • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o a les Proves d'accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l'any 2017, compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.
  • Estudiants que es van presentar a la PAP els anys 2017 i 2018 i la van superar.
  • Titulats universitaris o equivalents.
 • Llengua de la prova
  • Els estudiants que provinguin de sistemes educatius de fora de Catalunya disposaran de l’examen en castellà i podran respondre en castellà. Aquests estudiants hauran de fer prèviament una sol·licitud a la seu central de l’Oficina d’Accés a la Universitat o a qualsevol de les seus.
  • La resta d’estudiants tindran l’examen en català i hauran de respondre en català.
 • Dates i llocs d’examen
  • Per a la convocatòria ordinària, la prova es realitzarà el dissabte 27 d’abril de 2019.
  • La data de la prova de la convocatòria extraordinària serà el divendres 19 de juliol de 2019.
  • Els estudiants, independentment de la universitat on vulguin realitzar els estudis de Grau, poden triar qualsevol de les seus d'examen per realitzar la PAP quan es matriculin de la prova. Aquesta matrícula es formalitzarà mitjançant el portal d’accés a la universitat.
  • S'estableixen cinc seus universitàries d'examen: Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona.
 • Calendari i horari de la prova 2019
 
 • Convocatòria ordinària
Matrícula PAP ordinària Del 26 de febrer al 14 de març
Data de la prova  27 d’abril (ds)
Resultats 22 de maig (dc)
 
 • Convocatòria extraordinària
Matrícula PAP extraordinària Del 9 al 15 de juliol
Data de la prova 19 de juliol (dv)
Resultats  A partir del 30 de juliol (dt)

Proves d’accés per als més grans de 25 anys

Tràmits

Accés a la Universitat per als més grans de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional

Proves d'accés a la universitat per als més grans de 45 anys

Informació per als estudiants de nou accés

Accés per a titulats universitaris

Accés amb estudis universitaris iniciats