saltar al contingut principal
Cercar
URV

Accés

Aquí trobaràs la informació que necessites per poder convertir-te per primer cop en alumne de la URV, amb els passos i requisits que has de complir.

ACCESNET, el portal on fer tots els tràmits de les PAU (video)

Les PAU

Estudiants de CFGS

Prova d’aptitud personal (PAP)

AQUESTA PROVA SUBSTITUEIX LA PAP QUE HA ESTAT VIGENT DES DEL CURS 2014-2015

 • Aquests exàmens són:
  • Competència comunicativa i raonament crític
  • Competència logicomatemàtica
  • (model examen pilot) 
 • Orientacions per l’examen
 • Superació de la PAP
  • La qualificació final de la PAP és Apte/No apte.
  • La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu.
  • Aquesta qualificació final s'obté de la mitjana d'ambdós exàmens. Per poder fer mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu.
  • Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida.
 • Qui s’ha de presentar a la PAP
  • Estudiants de batxillerat.
  • Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Estudiants procedents de tots els sistemes educatius estrangers.
  • Estudiants que accedeixen a la Universitat per la via de més grans de 25 i de 45 anys.
  • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o a les Proves d'accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l'any 2017, no compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016. 
 • Queden exempts de realitzar la PAP
  • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o a les Proves d'accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l'any 2017, compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.
  • Estudiants que es van presentar a la PAP els anys 2014, 2015 i 2016 i les van superar.
  • Titulats universitaris o equivalents.
 • Dates i llocs d’examen
  • Per a la convocatòria de juny, la prova es realitzarà el dissabte 17 de juny de 2017 en horari de matí.
  • La data de la prova de setembre es realitzarà a Barcelona el divendres 8 de setembre de 2017.
  • Els estudiants, independentment de la universitat on vulguin realitzar els estudis de Grau, poden triar qualsevol de les seus d'examen per realitzar la PAP quan es matriculin de la prova. Aquesta matrícula es formalitzarà mitjançant el portal Accesnet.
  • S'estableixen cinc seus universitàries d'examen: Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona.
 • Calendari i horari de la prova
  Convocatòria de juny
Termini de matrícula  Del 24 de maig al 7 de juny (7 de juny darrer dia de matrícula i pagament)
Data de la prova  17 de juny
Comunicació de resultats  28 de juny
Sol·licitud de revisió  28, 29 i 30 de juny
Comunicació de resultats de revisió  10 de juliol
  Convocatòria de setembre
Termini de matrícula  Del 17 al 24 de juliol (25 de juliol darrer dia de matrícula i pagament)
Data de la prova  8 de setembre
Comunicació de resultats  18 de setembre
Sol·licitud de revisió  18, 19 i 20 de setembre
Comunicació de resultats de revisió  27 de setembre
  Horari de la prova
08:30 a 09:00  Comprovació dades estudiants
09:00 a 11:00  Competència comunicativa i raonament crític
11:30 a 13:00 Competència logicomatemàtica

Proves d’accés per als més grans de 25 anys

Accés a la Universitat per als més grans de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional

Proves d'accés a la universitat per als més grans de 45 anys

Informació per als estudiants de nou accés

Accés per a titulats universitaris

Accés amb estudis universitaris iniciats