saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Biotecnologia (2009)

Branca: Ciències

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 60 -- -- -- 60
3r -- 60 -- -- -- 60
4t -- 9 30 12 (obligatòria) 9 (obligatòria) 60
TOTALS 60 129 30 12 9 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial hauràs d'acreditar el coneixement d'una llengua estrangera.

    ♦ Estudiants que vau iniciar estudis el curs 2013-14 o en cursos anteriors. Nivell B1 d'anglès, francès, alemany, italià o portuguès (+ informació)

    ♦ Estudiants que heu iniciat estudis el curs 2014-15 o en cursos posteriors. Nivell B2 d'anglès, francès, alemany o italià (+ informació i excepcions)

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
19204003 Química General 12 Bàsica Química
Primer Quadrimestre
19204001 Matemàtiques 9 Bàsica Matemàtiques
19204004 Estadística 6 Bàsica Estadística
19204005 Biologia 6 Bàsica Biologia
Segon Quadrimestre
19204002 Física 9 Bàsica Física
19204006 Biologia Cel·lular 6 Bàsica Biologia
19204007 Genètica 6 Bàsica Biologia
19204008 Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
19204101 Química Orgànica 6 Obligatòria
19204106 Enzimologia 6 Obligatòria
19204107 Estructura i Funció de Biomolècules 6 Obligatòria
19204108 Biologia Animal i Vegetal 6 Obligatòria
19204112 Microbiologia 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19204102 Expressió i Replicació Gèniques 6 Obligatòria
19204103 Bioinformàtica 6 Obligatòria
19204111 Termodinàmica i Cinètica 4 Obligatòria
19204115 Cultius Cel·lulars 4 Obligatòria
19204116 Química Analítica Instrumental 4 Obligatòria
19204118 Enginyeria Bioquímica 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
19204104 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular 6 Obligatòria
19204109 Immunologia 6 Obligatòria
19204113 Genètica Molecular 6 Obligatòria
19204117 Tecnologia de l'ADN Recombinant 6 Obligatòria
19204123 Economia i Gestió d'Empreses 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19204105 Biologia Molecular de Sistemes 6 Obligatòria
19204110 Metabolisme de Microorganismes 6 Obligatòria
19204119 Enginyeria de Bioreactors 4 Obligatòria
19204120 Processos de Separació i Purificació 4 Obligatòria
19204121 Biotecnologia Molecular Microbiana 4 Obligatòria
19204122 Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
  Optatives 24 Optativa
19204124 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  Optatives 6 Optativa
19204301 Treball de Fi de Grau (*) 9 Obligatòria
19204401 Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria
19204127 Processos i Productes Biotecnològics 3 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.