saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Periodisme (2009)

Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 60 -- -- -- 60
3r -- 60 -- -- -- 60
4t -- -- 36 12 (Obligatòria) 12 (Obligatòria) 60
TOTALS 60 120 36 12 12 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès).

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
12244006 Tecnologia Audiovisual i d'Internet 9 Bàsica Comunicació
A escollir entre les dues opcions:
12244007 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català) 9 Bàsica Llengua
12244010 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà) 9 Bàsica Llengua
Primer Quadrimestre
12244001 Estructura i Canvi Social 6 Bàsica Sociologia
12244002 Ordenament Jurídic i Sistema Polític 6 Bàsica Dret
12244004 Teories de la Comunicació 6 Bàsica Comunicació
12244008 Història del Món Actual 6 Bàsica

Història

Segon Quadrimestre
12244003 Introducció a la Psicologia 6 Bàsica Psicologia
12244005 Opinió Pública 6 Bàsica Comunicació
12244009 Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació 6 Bàsica Història

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12244101 Introducció a l'Economia i a l'Empresa 9 Obligatòria
12244103 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual 9 Obligatòria
12244104 Fonaments del Periodisme 9 Obligatòria
12244105 Història i Estructura de la Comunicació 9 Obligatòria
12244106 Fonaments de la Comunicació Publicitària i de les Relacions Públiques 9 Obligatòria
12244107 Disseny Gràfic i Multimèdia 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12244102 Comunicació i Expressió Oral 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12244112 Gèneres Informatius en Mitjans Escrits i Audiovisuals 9 Obligatòria
12244113 Gèneres Interpretatius en Mitjans Escrits i Audiovisuals 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12244108 Teoria de la Imatge 6 Obligatòria
12244111 Teoria i Anàlisi de les Pràctiques Professionals en Periodisme 6 Obligatòria
12244114 Periodisme del Segle XX 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12244109 Dret de la Comunicació 6 Obligatòria
12244115 Periodisme a Internet 6 Obligatòria
12244116 Organització i Praxi dels Gabinets de Comunicació 6 Obligatòria
12244117 Taller de Projectes de Recerca i Professionals 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12244301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
12244401 Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
  Optatives 18 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optatives 18 Optativa