saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Economia (2009)

Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 --- --- --- --- 60
2n --- 60 --- --- --- 60
3r --- 30 30 --- --- 60
4t --- 30 --- 24 (obligatòria) 6 (obligatòria) 60
TOTALS 60 120 30 24 6 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès).

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
16224001 Introducció a la Comptabilitat 6 Bàsica Empresa
16224004 Introducció a la Microeconomia 6 Bàsica Economia
16224007 Estadística I 6 Bàsica Estadística
16224008 Matemàtiques I 6 Bàsica Matemàtiques
16224010 Dret Mercantil 6 Bàsica Dret
Segon Quadrimestre
16224002 Comptabilitat Financera 6 Bàsica Empresa
16224003 Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa
16224005 Introducció a la Macroeconomia 6 Bàsica Economia
16224006 Principis d'Economia Aplicada 6 Bàsica Economia
16224009 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16224103 Microeconomia 6 Obligatòria
16224104 Estadística II 6 Obligatòria
16224111 Economia Pública 6 Obligatòria
16224113 Mètodes Quantitatius per a l'Anàlisi Econòmica 6 Obligatòria
16224116 Història Econòmica 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16224101 Direcció Financera: Inversió 6 Obligatòria
16224107 Macroeconomia 6 Obligatòria
16224108 Teoria Econòmica del Benestar 6 Obligatòria
16224109 Teoria de l'Organització Industrial 6 Obligatòria
16224114 Econometria I 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16224102 Direcció Financera: Finançament 6 Obligatòria
16224105 Economia Mundial 6 Obligatòria
16224112 Teoria del Sector Públic 6 Obligatòria
16224115 Econometria II 6 Obligatòria
16224118 Política Industrial 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  Optatives 30 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
16224301 Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
16224110 Dinàmica Macroeconòmica 6 Obligatòria
16224117 Història del Pensament Econòmic 6 Obligatòria
16224119 Economia Regional i Urbana 6 Obligatòria
16224120 Economia Laboral 6 Obligatòria
16224106 Ciutadania 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16224401 Pràctiques Externes (**) 24 Obligatòria
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.