saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Bioquímica i Biologia Molecular (2009)

Branca: Ciències

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 60 -- -- -- 60
3r -- 60 -- -- -- 60
4t -- 3 30 12 (obligatòria) 15 (obligatòria) 60
TOTALS 60 123 30 12 15 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial hauràs d'acreditar el coneixement d'una llengua estrangera.

    ♦ Estudiants que vau iniciar estudis el curs 2013-14 o en cursos anteriors. Nivell B1 d'anglès, francès, alemany, italià o portuguès (+ informació)

    ♦ Estudiants que heu iniciat estudis el curs 2014-15 o en cursos posteriors. Nivell B2 d'anglès, francès, alemany o italià (+ informació i excepcions)

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
13214003 Química General 12 Bàsica Química
Primer Quadrimestre
13214005 Biologia 6 Bàsica Biologia
13214001 Matemàtiques 9 Bàsica Matemàtiques
13214004 Estadística 6 Bàsica Estadística
Segon Quadrimestre
13214006 Biologia Cel·lular 6 Bàsica Biologia
13214007 Genètica 6 Bàsica Biologia
13214002 Física 9 Bàsica Física
13214008 Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13214101 Química Orgànica 6 Obligatòria
13214106 Enzimologia 6 Obligatòria
13214107 Estructura i Funció de Biomolècules 6 Obligatòria
13214114 Metodologia i Experimentació en Bioquímica 6 Obligatòria
13214108 Biologia animal i Vegetal 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13214102 Expressió i Replicació Gèniques 6 Obligatòria
13214111 Metodologia i Experimentació en Biologia Molecular 6 Obligatòria
13214103 Bioinformàtica 6 Obligatòria
13214113 Biofísica 6 Obligatòria
13214115 Senyalització i Control de Funcionament Cel·lular 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13214112 Genètica Molecular i Enginyeria Genètica 6 Obligatòria
13214119 Metabolisme i la seva Regulació 9 Obligatòria
13214121 Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars I 3 Obligatòria
13214104 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular 6 Obligatòria
13214109 Immunologia 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13214110 Metabolisme de Microorganismes 6 Obligatòria
13214120 Metabolisme Vegetal 3 Obligatòria
13214105 Biologia Molecular de Sistemes 6 Obligatòria
13214116 Bioquímica Clínica i Patologia Molecular 6 Obligatòria
13214117 Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars II 3 Obligatòria
13214118 Bioquímica de la Nutrició 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13214122 Bioètica i Societat 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
  Optatives 30 Optativa
Segon Quadrimestre
13214401 Pràctiques Externes (*) 12 Obligatòria
13214302 Treball de Fi de Grau (**) 15  Obligatòria

(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.

(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. En aquest 70% han d’estar incloses totes les assignatures de 1r i 2n curs.