saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Primària (2009)

Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 57 3 -- -- 60
3r -- 27 12 21 (obligatòria) -- 60
4t -- 24 6 21 (obligatòria) 9 (obligatòria) 60
TOTALS 60 108 21 42 9 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial hauràs d'acreditar el coneixement d'una llengua estrangera.

    ♦ Estudiants que vau iniciar estudis el curs 2013-14 o en cursos anteriors. Nivell B1 d'anglès, francès, alemany, italià o portuguès (+ informació)

    ♦ Estudiants que heu iniciat estudis el curs 2014-15 o en cursos posteriors. Nivell B2 d'anglès, francès, alemany o italià (+ informació i excepcions)

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

Els codis dels ensenyaments de Grau corresponen, el primer al grup de Tarragona i el segon al grup de Tortosa.

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual

11234001

11244001

Societat, Família i Educació 12 Bàsica Sociologia

11234002

11244002

Processos i Contextos Educatius 18 Bàsica Educació

11234003

11244003

Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18 Bàsica Psicologia

11234004

11244004

Habilitats Comunicatives 12 Bàsica Comunicació

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia

11234101 (1Q)

11244101 (An)

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües I 6 Obligatòria

11234104 (1Q)

11244104 (An)

Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns de Desenvolupament 6 Obligatòria

11234105 (2Q)

11244105 (An)

Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques I 6 Obligatòria

11234108 (An)

11244108 (An)

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física I 9 Obligatòria

11234110 (An)

11244110 (An)

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals I 12 Obligatòria

11234112 (2Q)

11244112 (An)

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials I 6 Obligatòria

11234114 (An)

11244114 (An)

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica I 12 Obligatòria
  Optativa 3 Optativa

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia

11234102 (An)

11244102 (An)

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II 12 Obligatòria

11234106 (An)

11244106 (An)

Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques II 6 Obligatòria

11234109 (An)

11244109 (An)

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física II 6 Obligatòria

11234111 (1Q)

11244111 (An)

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals II 3 Obligatòria

11234401 (2Q)

11244401 (An)

Pràctiques Externes I (*) 21 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura Pràctiques Externes I, és requisit indispensable haver superat el 40% dels crèdits totals del grau. En aquest 40% han d’estar incloses totes les assignatures de 1r curs.
  Optatives 12 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia

11234103 (2Q)

11244103 (An)

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III 6 Obligatòria

11234107 (2Q)

11244107 (An)

Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques III 6 Obligatòria

11234113 (2Q)

11244113 (An)

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials II 9 Obligatòria

11234115 (2Q)

11244115 (An)

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica II 3 Obligatòria

11234402 (An)

11244402 (An)

Pràctiques Externes II (*) 21 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes II, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau. En aquest 50% ha d'estar incloses les Pràctiques Externes I.

11234301(An)

11244301 (An)

Treball de Fi de Grau (**) 9 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.

1Q: 1r quadrimestre/2Q: 2n quadrimestre/An: Anual