saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Pedagogia (2009)

Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 60 -- -- -- 60
3r -- 60 -- -- -- 60
4t -- -- 30 21 (obligatòria) 9 (obligatòria) 60
TOTALS 60 120 30 21 9 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès).

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
11214001 Societat, Família i Educació 12 Bàsica Sociologia
11214002 Processos i Contextos Educatius 18 Bàsica Educació
11214003 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18 Bàsica Psicologia
11214004 Habilitats Comunicatives 12 Bàsica Comunicació

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11214101 Psicologia de l'Adolescència, Maduresa i Tercera Edat 6 Obligatòria
11214102 Planificació i Organització de la Intervenció Educativa 12 Obligatòria
11214103 Atenció a la Diversitat 6 Obligatòria
11214104 Política i Gestió Educativa 12 Obligatòria
11214105 Investigació i Avaluació en Educació 18 Obligatòria
11214106 Projecció Professional 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11214107 Sistema Educatiu 18 Obligatòria
11214108 Disseny de Recursos Educatius i d'Entorns Tecnològics per a la Formació 12 Obligatòria
11214109 Formació en les Organitzacions 18 Obligatòria
11214110 Assessorament i Orientació en Educació 12 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11214401 Pràcticum (*) 21 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Pràcticum, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
11214301 Treball de Fi de Grau (**) 9 Obligatòria
  Optatives 30 Optativa
(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.