saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Telemàtica (2010)

Branca: Enginyeria i Arquitectura

Estructura

CURS ASSIGNATURES FORMACIÓ BÀSICA ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASSIGNATURES OPTATIVES PRÀCTIQUES EXTERNES TREBALL DE FI DE GRAU TOTALS
1r 48 12 0 --- --- 60
2n 18 42 0 --- --- 60
3r --- 54 6 12
(Optativa)
--- 60
4t --- 36 12 12 60
TOTALS 66 144 18 12 12 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
17224001 Fonaments de Programació 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17224003 Física I 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
17224005 Anàlisi Matemàtica I 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17224007 Àlgebra Lineal 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17224101 Orientació Professional i Acadèmica 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre  
17224002 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17224004 Física II 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
17224006 Anàlisi Matemàtica II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17224008 Economia i Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa Enginyeria i Arquitectura
17224102 Anglès Tècnic 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
17224009 Processat de Senyal 6 Bàsica Sistemes Lineals --
17224011 Sistemes Lineals 6 Bàsica Sistemes Lineals --
17224103 Electrònica Bàsica 6 Obligatòria    
17224108 Comunicacions Digitals 6 Obligatòria    
17224114 Programació 6 Obligatòria    
17224118 Xarxes de Dades 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre  
17224010 Teoria de Circuits 6 Bàsica Sistemes Lineals --
17224107 Fonaments de Comunicacions 6 Obligatòria    
17224121 Radiació i Ones 6 Obligatòria    
17224122 Tecnologia de Radiofreqüència 6 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17224104 Electrònica de Potència i Energies 6 Obligatòria
17224105 Microprocessadors 6 Obligatòria
17224111 Modelització de Xarxes 6 Obligatòria
17224115 Sistemes d'Alta Freqüència 6 Obligatòria
17224117 Antenes i Radiopropagació 6 Obligatòria
17224124 Disseny de Xarxes 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17224109 Serveis Multimèdia 6 Obligatòria
17224116 Sistemes de Comunicacions 6 Obligatòria
17224119 Gestió de Sistemes i Xarxes 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17224110 Arquitectures Telemàtiques 6 Obligatòria
17224112 Teletrànsit i Protocols 6 Obligatòria
17224113 Projectes de Telecomunicació 6 Obligatòria
17224123 Sistemes Oberts 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
17224106 Sistemes Distribuïts 6 Obligatòria
17224120 Seguretat en Xarxes 6 Obligatòria
17224301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.