saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Química (2009)

Branca: Ciències

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 60 -- -- -- 60
3r -- 60 -- -- -- 60
4t -- 6 30 12 (obligatòria) 12 (obligatòria) 60
TOTALS 60 126 30 12 12 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès).

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
13204001 Matemàtiques 9 Bàsica Matemàtiques
13204005 Biologia 6 Bàsica

Biologia

13204007 Estadística Aplicada 6 Bàsica Estadística
13204009 Química I 6 Bàsica Química
Segon Quadrimestre
13204002 Física  9 Bàsica Física
13204004 Complements de Química  6 Bàsica Química
13204006 Bioquímica  6 Bàsica Bioquímica
13204008 Informàtica i Documentació  6 Bàsica Informàtica
13204010 Química II 6 Bàsica Química

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204102 Anàlisi Instrumental 9 Obligatòria
13204105 Termodinàmica i Fenòmens de Transport 9 Obligatòria
13204109 Química Inorgànica I 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204101 Química Analítica 6 Obligatòria
13204113 Química Orgànica I 6 Obligatòria
13204117 Cristal·lografia 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204106 Estructura Molecular 6 Obligatòria
13204110 Química Inorgànica II 6 Obligatòria
13204114 Química Orgànica II 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204104 Laboratori de Química Analítica 3 Obligatòria
13204107 Espectroscòpia i Cinètica Química 9 Obligatòria
13204108 Laboratori de Química Física 3 Obligatòria
13204111 Compostos Inorgànics Avançats 9 Obligatòria
13204112 Laboratori de Química Inorgànica 3 Obligatòria
13204118 Enginyeria Química 6 Obligatòria
13204120 Ciutadania 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204121 Síntesi Orgànica 4.5 Obligatòria
13204123 Laboratori de Química Orgànica 3 Obligatòria
13204125 Tècniques de Separació 5 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204122 Determinació Estructural de Compostos Orgànics 4.5 Obligatòria
13204124 Laboratori de Química Orgànica Avançada 3 Obligatòria
13204126 Quimiometria 4 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204119 Ciència de Materials 6 Obligatòria
13204301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
13204401 Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. En aquest 70% han d’estar incloses totes les assignatures de 1r i 2n curs.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
  Optatives 30 Optativa