saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Química (2009)

Branca: Ciències

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 60 -- -- -- 60
3r -- 60 -- -- -- 60
4t -- 6 30 12 (obligatòria) 12 (obligatòria) 60
TOTALS 60 126 30 12 12 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès).

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
13204001
13224001
Matemàtiques 9 Bàsica Matemàtiques
13204005
13224005
Biologia 6 Bàsica Biologia
13204007
13224007
Estadística Aplicada 6 Bàsica Estadística
13204009
13224009
Química I 6 Bàsica Química
Segon Quadrimestre
13204002
13224002
Física  9 Bàsica Física
13204004
13224004
Complements de Química  6 Bàsica Química
13204006
13224006
Bioquímica  6 Bàsica Bioquímica
13204008
13224008
Informàtica i Documentació  6 Bàsica Informàtica
13204010
13224010
Química II 6 Bàsica Química

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204102
13224102
Anàlisi Instrumental 9 Obligatòria
13204105
13224105
Termodinàmica i Fenòmens de Transport 9 Obligatòria
13204109
13224109
Química Inorgànica I 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204101
13224101
Química Analítica 6 Obligatòria
13204113
13224113
Química Orgànica I 6 Obligatòria
13204117
13224117
Cristal·lografia 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204106
13224106
Estructura Molecular 6 Obligatòria
13204110
13224110
Química Inorgànica II 6 Obligatòria
13204114
13224114
Química Orgànica II 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204104
13224104
Laboratori de Química Analítica 3 Obligatòria
13204107
13224107
Espectroscòpia i Cinètica Química 9 Obligatòria
13204108
13224108
Laboratori de Química Física 3 Obligatòria
13204111
13224111
Compostos Inorgànics Avançats 9 Obligatòria
13204112
13224112
Laboratori de Química Inorgànica 3 Obligatòria
13204118
13224118
Enginyeria Química 6 Obligatòria
13204120
13224120
Ciutadania 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204121
13224121
Síntesi Orgànica 4.5 Obligatòria
13204123
13224123
Laboratori de Química Orgànica 3 Obligatòria
13204125
13224125
Tècniques de Separació 5 Obligatòria
 
13204122
13224122
Determinació Estructural de Compostos Orgànics 4.5 Obligatòria
13204124
13224124
Laboratori de Química Orgànica Avançada 3 Obligatòria
13204126
13224126
Quimiometria 4 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13204119
13224119
Ciència de Materials 6 Obligatòria
  Optatives 24 Optativa
Segon Quadrimestre
13204301
13224301
Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
13204401
13224401
Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. En aquest 70% han d’estar incloses totes les assignatures de 1r i 2n curs.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.