saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Infermeria (2009)

Branca: Ciències de la Salut

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 48 12 -- -- --- 60
2n 12 45 3 -- --- 60
3r -- 45 15 -- --- 60
4t -- 48 -- -- 12 (Obligatòria) 60
TOTALS 60 150 18 -- 12 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès).

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

Els codis dels ensenyaments de Grau corresponen, el primer al grup de Tarragona, el segon al grup de Tortosa i el tercer al grup del Vendrell.

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual

18204101
18214101
18224101

Infermeria Bàsica en el Cicle Vital 9 Obligatòria  

18204005
18214005
18224005

Fonaments de Psicologia Aplicada 6 Bàsica Psicologia

18204008
18214008
18224008

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació i Documentació 6 Bàsica Comunicació
Primer Quadrimestre

18204001
18214001
18224001

Estructura i Funció del Cos Humà 6 Bàsica Anatomia Humana

18204004
18214004
18224004

Biologia i Microbiologia 6 Bàsica Biologia

18204009
18214009
18224009

Ètica del Cuidatge i Bases Conceptuals d'Infermeria 6 Bàsica Ètica
Segon Quadrimestre

18204002
18214002
18224002

Funció del Cos Humà 6 Bàsica Fisiologia

18204003
18214003
18224003

Bioestadística 6 Bàsica Estadística

18204007
18214007
18224007

Salut Pública i Educació per a la Salut 6 Bàsica Educació

18204109
18214109
18224109

Introducció a les pràctiques clíniques 3 Obligatòria  

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual

18204107
18214107
18224107

Farmacologia 6 Obligatòria  
18204110
18214110
18224110
 
Pràctiques Clíniques I
 
 
9
 
 
Obligatòria
 
 
 
 
Primer Quadrimestre

18204006
18214006
18224006

Relació Terapèutica i Comunicació en la Infermeria 6 Bàsica Psicologia

18204102
18214102
18224102

Infermeria en la Gestació, Infància i Adolescència 6 Obligatòria  

18204103
18214103
18224103

Infermeria en la Joventut 9 Obligatòria  

18204108
18214108
18224108

Principis de Nutrició en Infermeria 3 Obligatòria  
  Optativa 3 Optativa  
Segon Quadrimestre

18204010
18214010
18224010

Antropologia i Ciutadania 6 Bàsica Antropologia

18204104
18214104
18224104

Infermeria en la Persona Adulta 12 Obligatòria  

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual      
18204111
18214111
18224111

Pràctiques Clíniques Comunitàries I

9

Obligatòria
18204112
18214112
18224112

Pràctiques Clíniques Hospitalàries I

9

Obligatòria
Primer Quadrimestre

18204105
18214105
18224105

Infermeria en la Persona Gran 9 Obligatòria

18204115
18214115
18224115

Gestió i Experiència Organitzativa 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre

18204106
18214106
18224106

Infermeria en Situacions Complexes de Salut Mental 6 Obligatòria
18204116
18214116
18224116
Infermeria en Situacions Crítiques 6 Obligatòria
  Optatives 9 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual

18204113
18214113
18224113

Pràctiques Clíniques en Unitats d'Atenció Geriàtrica 8 Obligatòria

18204114
18214114
18224114

Pràctiques Clíniques en Unitats de Crítics 8 Obligatòria
18204117
18214117
18224117
Pràctiques Clíniques en Unitats de Psiquiatria i de Salut Mental 8 Obligatòria
18204118
18214118
18224118
Pràctiques Clíniques Comunitàries II 8 Obligatòria
18204119
18214119
18224119
Pràctiques Clíniques Hospitalàries II 8 Obligatòria
18204120
18214120
18224120
Pràctiques Clíniques en Serveis Especials de Gestió Clínica 8 Obligatòria

18204301
18214301
18224301

Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. Consulteu els prerequisits de superació.