saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc

ESTRUCTURA

CURS ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASSIGNATURES OPTATIVES PRÀCTIQUES EXTERNES TREBALL DE FI DE MÀSTER TOTALS

1r

33

12 --- 15

60

TOTALS

33

12

---

15

60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
12765301 Treball de Fi de Màster (*) 15
Primer quadrimestre
12765101 Comunicació a la Societat del Risc (*) 3
12765102 Mètodes Qualitatius d'Investigació en Comunicació 3
12765103 Mètodes Quantitatius d'Investigació en Comunicació 3
12765104 Anàlisi de Discursos Persuasius 3
12765105 Investigació de Textos Mediàtics 3
12765111 Últimes Tendències en Comunicació Estratègica 3
Segon quadrimestre
12765106 Direcció Estratègica d'Identitat i Comunicació (*) 3
12765107 Campanyes de Comunicació i Avaluació de Resultats 3
12765108 Gestió de la Comunicació en Línia 3
12765109 Comunicació en Situacions de Crisi (*) 3
12765110 Habilitats de Comunicació 3
(*) Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OPTATIVES

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURES CRÈDITS
12765201 Teories de la Comunicació 3
12765202 Fonaments de Comunicació Estratègica 3
12765203 Comunicació de Risc 3
12765204 Comunicació a les Pimes 3
12765205 Comunicació i Perspectiva de Gènere 3
12765206 Comunicació Estratègica a les Organitzacions Polítiques 3
12765207 Cultures Cinematogràfiques a Internet 3
12765208 Projectes de Recerca i Divulgació de Resultats 3
12765209 Tendències Clau en la Comunicació en Línia 3
12765210 La Construcció de Marca de les Destinacions a Internet 3
12765211 Comunicació Estratègica de les Marques Territori 3
12765212 Comunicació Estratègica i Responsabilitat Social Empresarials 3
12765213 Comunicació i Gestió de la Violència 3
12765214 Comunicació Interna i Comunicació Institucional 3
12765215 Comunicació Corporativa i en les Pimes 3
12765216 Comunicació en les Organitzacions Polítiques 3
12765217 Comunicació Institucional 3
12765218 Anàlisi i Estratègia Comunicativa per a Nous Productes Turístics 3
12765219 Comunicació del Patrimoni 3

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12765201 Teories de la Comunicació 3
12765202 Fonaments de Comunicació Estratègica 3