saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc

Màster universitari en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc - 8a edició

Màster universitari en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 33 12 --- 15 60
TOTALS 33 12 --- 15 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
12765301 Treball de Fi de Màster (*) 15
Primer quadrimestre
12765101 Comunicació a la Societat del Risc (*) 3
12765102 Mètodes Qualitatius d'Investigació en Comunicació 3
12765103 Mètodes Quantitatius d'Investigació en Comunicació 3
12765104 Anàlisi de Discursos Persuasius 3
12765105 Investigació de Textos Mediàtics 3
12765111 Últimes Tendències en Comunicació Estratègica 3
Segon quadrimestre
12765106 Direcció Estratègica d'Identitat i Comunicació (*) 3
12765107 Campanyes de Comunicació i Avaluació de Resultats 3
12765108 Gestió de la Comunicació en Línia 3
12765109 Comunicació en Situacions de Crisi (*) 3
12765110 Habilitats de Comunicació 3
(*) Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OPTATIVES

CODI ASSIGNATURES CRÈDITS OFERTA 2018-19
12765201 Teories de la Comunicació 3
12765202 Fonaments de Comunicació Estratègica 3
12765208 Projectes de Recerca i Divulgació de Resultats 3 No
12765211 Comunicació Estratègica de les Marques Territori 3
12765215 Comunicació Corporativa i en les Pimes 3
12765216 Comunicació en les Organitzacions Polítiques 3
12765217 Comunicació Institucional 3
12765218 Disseny d’Experiències 3
12765219 Comunicació del Patrimoni 3
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12765201 Teories de la Comunicació 3
12765202 Fonaments de Comunicació Estratègica 3

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació. 

ASSIGNATURES DEL MÀSTER EN COMUNICACIÓ POLÍTICA, INSTITUCIONAL I CORPORATIVA EN ENTORNS DE CRISI I DE RISC (2010) ASSIGNATURES DEL MÀSTER EN COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN LA SOCIETAT DEL RISC (2012)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
12725101 Impacte i Avaluació dels Processos d'Innovació a la Xarxa 3 12765108  Online Communication Management 3
12725102 Comunicació a la Societat del Risc 3 12765101 Comunicació a la Societat del Risc 
12725103 Direcció Estratègica d'Identitat i Comunicació 3 12765106 Direcció Estratègica d'Identitat i Comunicació 3
12725104 Construcció de Discursos Persuasius 3 12765104 Anàlisi de Discursos Persuasius 3
12725105 Comunicació en Situacions de Crisi 3 12765109 Comunicació en Situacions de Crisi 3
12725106 Comunicació de Risc: Ciència, Tecnologia i Societat 3 12765203 Comunicació de Risc 3
12725108 Tècniques Avançades de Comunicació Política, Institucional i Corporativa (It. Professional) 3 12765107  Campanyes de Comunicació i Avaluació de Resultats 3
12725109 Habilitats de Direcció i Comunicació (It. Professional) 3 12765110 Habilitats de Comunicació 3
12725110

12725113
Últimes Tendències en Comunicació Política, Institucional i Corporativa (It. Professional)
o
Perspectives d'Investigació en Comunicació (It. Recerca)
3

3
12765111 Últimes Tendències en Comunicació Estratègica 3
12725111 Formes i Condicions de la Divulgació Científica 3 12765208 Projectes de Recerca i Divulgació de Resultats 3
12725112 Desenvolupament de Projectes d'Investigació Científica (It. Recerca) 6 12765105 Investigació de Textos Mediàtics 3
12725114 Mètodes i Tècniques d'Investigació en Comunicació (It. Recerca) 6 12765102

12765103
Mètodes Qualitatius d'Investigació en Comunicació
i
Mètodes Quantitatius d'Investigació en Comunicació
3

3
12725201 Comunicació Turística i Citybranding 6 12765209

12765210
Tendències Clau en la Comunicació en Línia
i
La Construcció de Marca de les Destinacions a Internet
3

3
12725204 Comunicació Institucional i Gestió de la Violència Social 6 12765205

12765207
Comunicació i Perspectiva de Gènere
i
Cultures Cinematogràfiques a Internet
3

3
12725205 Fonaments de Comunicació Política, Institucional i Corporativa 3 12765202 Fonaments de Comunicació Estratègica 3
12725206 Teories de la Comunicació 3 12765201 Teories de la Comunicació 3
12725207 Comunicació a les Pimes 6 12765204

12765206
Comunicació a les Pimes
i
Comunicació Estratègica a les Organitzacions
3

3
12725301 Treball de Fi de Màster 15 12765301 Treball de Fi de Màster 15