saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació econòmica sobre màsters universitaris

La URV és una universitat pública, i per tant els preus dels màsters universitaris els fixa anualment, al mes de juny, la Generalitat de Catalunya.

Per calcular el preu de la matrícula has de tenir en compte el nombre de crèdits, que generalment són 60 ECTS per curs a temps complet, o entre 20 i 46 si estudies a temps parcial. A això cal sumar-hi les taxes i l'assegurança obligatòria, que són aproximadament uns 150 €.

La realització  dels màsters de 90 i 120 ECTS a temps complert és de més d'un curs acadèmic. Per aquest motiu, el segon any de màster t'has de matricular dels crèdits restants, 30 o 60, respectivament i abonar les taxes i assegurances escolars obligatòries.

El preu per crèdit fixat per la Generalitat de Catalunya és d'uns 46 €. No obstant, hi ha màsters que, per la seva naturalesa, tenen unes condicions econòmiques especials.

  • Consulta el preu del crèdit per a cada màster i els conceptes que inclou la matrícula.

Si has de cursar Complements de Formació, tingues en compte que comptabilitzen com a crèdits addicionals als 60 ECTS, i per tant els has de sumar al total de la matrícula.

La preinscripció té un cost de 30,21 € no reemborsables, que no es descompten del preu final de la matrícula.

Pagament de la matrícula

Generalment el pagament es realitza en el moment de formalitzar la matrícula. De tota manera, existeixen altres formes de pagament per ajudar-te a assumir els cost.

  • Consulta les modalitats de pagament de matrícula.

Existeixen diverses situacions especials, com els estudiants de família nombrosa o els estudiants amb alguna discapacitat, en què se'ls eximeix del pagament de la matrícula.

  • Consulta totes les exempcions de matrícula.

Amb les beques de col·laboració pots obtenir ingressos que t'ajudin a pagar el cost del màster. Consulta les convocatòries de beques de màster.


*Preus de referència del curs 2017-18.