go to main contents
Search
URV

Offices of the Rector


S'ocupa de coordinar i organitzar les tasques administratives de suport a la rectora, i de donar-li assistència en l'organització de la seva agenda d'activitats. A més, desenvolupa qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

  • Offices of the Rector
  • Edifici del Rectorat
    C. de l'Escorxador, s/n
    43003 – Tarragona

Staff

Vicerectorat