saltar al contingut principal
Cercar
URV

PROCESSOS GESTIÓ DE MÀSTERS

PLANIFICACIÓ NORMATIVES

CANVIS I MILLORES EN LA GESTIÓ

Generals:
Revisió de la documentació (documentació de suport):
Admissió/Exclusió:
Models de correus associats al procés:
 • Esquema bàsic de comunicacions amb els candidats de màster 

 • Graella remitents/destinataris/tipus de correu

 • Dades de contacte de les unitats gestores  

 • Contingut models de correu:

  • Enviat a través de l'aplicatiu de gestió de sol·licituds de preinscripció

   • 1.     Confirmació sol·licitud
   • 2.     Validat per a l'admissió (candidat)
   • 3. Exclusió tècnica:
   • 3.1.   Abans de l'admissió
   • 3.2.   Després de l'admissió
   • 4.     Admès (acadèmicament)
   • 5.     Admès (acadèmicament) amb CF
   • 6.     Exclusió acadèmica
   • 7.     Accés a matrícula
   • 8.     Accés a matrícula amb CF
   • 9.     Llista d'espera
   • 10.   Admès pendent acreditació del títol
   • 11.   Admès pendent documentació
   • 12.   Admès pendent originals
   • 13.   Admès amb CF pendent originals
   • 14.    Accés a matrícula condicionada
   • 15.   Renúncia
     
  • Enviat a través de l'aplicatiu del gestor documental
   • 1.     Comunicació de la valoració tècnica a la Coordinació
   • 2.     Comunicació de la valoració acadèmica a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus
   • 3.     Comunicació dels estats dels requisits de la documentació al candidat
  • Enviat de forma manual

   • 16.  Documentació mínima incompleta abans de finalitzar la data màxima de lliurament (opcional)

Aplicatius associats al procés:
Informes de suport (EVIA):
 • Consulta canvis estat sol·licitud preinscripció màster.
 • Consulta DOCUMENTACIÓ presentada estudiant preinscripció màster.
 • Consulta resum estat DOCUMENTACIÓ presentada estudiant preinscripció màster.
 • Llistat control emails preinscripció màster.
Informes de suport (SÍNIA):
 • OD4 Evolució de la preinscripció de màsters universitarisNous Informes de suport (SÍNIA):
 • OD5 Preinscripció d'estudiants estrangers
 • OD9 Sol·licituds d'accés a Màsters universitaris
 • OD10 Alumnes preinscrits en més d'un màster
 • OD13 Seguiment preinscripció de màsters (preinscrits, admesos i matriculats)
 • Seguiment preinscripció de màsters (preinscrits, admesos i matriculats) -Dades Agregades-
 • Intents de preinscripcions NO CONFIRMADES correctament (per qüestions de pagament)
 • OD14 Seguiment de la preinscripció i la matrícula (agregat)
 • MT10 Matrícula de màster universitari per assignatures i tipologia (detall alumnes)