saltar al contingut principal
Cercar
URV

PROCESSOS GESTIÓ DE MÀSTERS

PLANIFICACIÓ NORMATIVES

CANVIS I MILLORES EN LA GESTIÓ

Generals:
Revisió de la documentació:
Admissió/Exclusió:
Models de correus associats al procés:
 1. Confirmació sol·licitud
 2. Avís conforme el candidat ha pujat els documents mínims requerits (Secretaria)
 3. Documentació errònia
 4. Documentació mínima incompleta abans de finalitzar la data màxima de lliurament
 5.  Documentació mínima incompleta al venciment de la data màxima de lliurament
 6. Validat per a l'admissió (candidat/a)
 7. Validat per a l'admissió (coordinador/a)
 8. Comunicació admissió/exclusió acadèmica (secretaria de Centre/Campus)
 9. Exclusió
 10. Admès (acadèmicament)
 11. Admès (acadèmicament) amb CF
 12. Accés a matrícula
 13. Accés a matrícula amb CF
 14. Admès pendent acreditació del títol
 15. Admès pendent documentació
 16. Accés a matrícula condicionada
 17. Llista d'espera
 18. Renúncia
Aplicatius associats al procés:
Nous Informes de suport (EVIA):
 • Consulta canvis estat sol·licitud preinscripció màster.
 • Consulta DOCUMENTACIÓ presentada estudiant preinscripció màster.
 • Consulta resum estat DOCUMENTACIÓ presentada estudiant preinscripció màster.
 • Llistat control emails preinscripció màster.
Nous Informes de suport (SÍNIA):
 • OD4 Evolució de la preinscripció de màsters universitarisNous Informes de suport (SÍNIA):
 • OD5 Preinscripció d'estudiants estrangers
 • OD9 Sol·licituds d'accés a Màsters universitaris
 • OD10 Alumnes preinscrits en més d'un màster
 • OD13 Seguiment preinscripció de màsters (preinscrits, admesos i matriculats)
 • Seguiment preinscripció de màsters (preinscrits, admesos i matriculats) -Dades Agregades-
 • Intents de preinscripcions NO CONFIRMADES correctament (per qüestions de pagament)
 • OD14 Seguiment de la preinscripció i la matrícula (agregat)
 • MT10 Matrícula de màster universitari per assignatures i tipologia (detall alumnes)