saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Envelliment i Salut

Màster universitari en Envelliment i Salut - 9a edició

Màster universitari en Envelliment i Salut

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 31 9 8 12 60
TOTALS 31 9 8 12 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
14625106 Metodologia de la Recerca 6
14625109 Pràctiques Externes 8
14625112 Envelliment Saludable: Nutrició i Activitat Física 5
14625301 Treball de Fi de Màster 12
Primer quadrimestre
14625101 Heterogeneïtat de l'Envelliment: el Pacient Geriàtric, Síndromes Geriàtriques 3
14625103 Desenvolupament del Procés d'Envelliment 3
14625104 Fisioteràpia i Rehabilitació a l'Envelliment 3
14625105 Farmacologia en la Gent Gran 3
14625107 Valoració de les Persones Grans 3
Segon quadrimestre
14624113 Models d’Atenció i Assistència Pràctica en la Gent Gran 5
  Optatives 9

ASSIGNATURES OPTATIVES

CODI ASSIGNATURA CRÈDIT OFERTA 2018-19
14625201 Ortesis i Ajudes Tècniques en la Gent Gran 3 No
14625202 Assistència a la Persona Dependent: Adaptació a l'Entorn 3 No
14625203 Prevenció de la Dependència: Fragilitat 3
14625204 Patologies Prevalents 3 No
14625205 Bioètica en Geriatria 3 No
14625207 Salut Mental en les Persones Grans 3
14625208 Gestió d'Equips i de Serveis 3 No
14625209 Genètica i Òmiques de l'Envelliment 3 No
14625212 Qualitat de Vida en l'Edat Avançada 3 No
14625214 Atenció al Final de la Vida 3
14625215 Envelliment i Càncer 3
14625216 Comunicació en Salut. La Medicalització de l'Envelliment 3 No