saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Envelliment i Salut

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 28 12 8 12 60
TOTALS 28 12 8 12 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
14625109 Pràctiques Externes 8
14625301 Treball de Fi de Màster 12
Primer quadrimestre
14625101 Heterogeneïtat de l'Envelliment: el Pacient Geriàtric, Síndromes Geriàtriques 3
14625102 Models d'Atenció en la Gent Gran 3
14625103 Desenvolupament del Procés d'Envelliment 3
14625104 Fisioteràpia i Rehabilitació a l'Envelliment 3
14625105 Farmacologia en la Gent Gran 3
14625106 Metodologia de la Recerca 6
14625107 Valoració de les Persones Grans 3
Segon quadrimestre
14625108 Assistència Pràctica en les Síndromes Geriàtriques i Treball Interdisciplinari 4
  Optatives 12

ASSIGNATURES OPTATIVES

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar-les, cal que en consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDIT
14625201 Ortesis i Ajudes Tècniques en la Gent Gran 3
14625202 Assistència a la Persona Dependent: Adaptació a l'Entorn 3
14625203 Prevenció de la Dependència: Fragilitat 3
14625204 Patologies Prevalents 3
14625205 Bioètica en Geriatria 3
14625206 Nutrició en la Gent Gran 3
14625207 Salut Mental en les Persones Grans 3
14625208 Gestió d'Equips i de Serveis 3
14625209 Genètica i Òmiques de l'Envelliment 3
14625210 Lectura Crítica i Documentació 3
14625211 Envelliment Saludable: Activitat Física i Alimentació 3
14625212 Qualitat de Vida en l'Edat Avançada 3
14625213 Antropologia de l'Envelliment 3
14625214 Atenció al Final de la Vida 3
14625215 Envelliment i Càncer 3
14625216 Comunicació en Salut. La Medicalització de l'Envelliment 3