saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster universitari en Gestió de Destinacions Turístiques


ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 31 17 12 60
TOTALS 31 17 12 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre (Virtual)
21655101 Anàlisi Econòmic de Mercats Turístics 5
21655102 Destinacions: Espais i Llocs 3
21655103 Innovació i Creativitat en Turisme 3
21655104 Màrqueting Turístic 3
21655105 Planificació i Gestió de Destinacions 3
21655106 Sectors i Sistemes Turístics 5
Segon quadrimestre (Presencial)
21655107 Mètodes Cartogràfics i Geoanalítics en Turisme 3
21655108 Mètodes Qualitatius en l’Anàlisi Turístic 3
21655109 Mètodes Quantitatius en l’Anàlisi Turístic 3
21655301 Treball de Fi de Màster 12

ASSIGNATURES OPTATIVES:

En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen al pla d'estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l'activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21655203 Disseny d'Experiències 3
21655206 Gestió de la Cadena de Valor 3
21655207 Governança, Actors i Participació Comunitària en les Destinacions 3
21655208 Impactes Econòmics del Turisme  3
21655209 Sistemes i Organitzacions de Gestió Turística 5
21655501 Pràctiques Externes 6
21655201 Comportament i Pràctiques dels Turistes 3
21655202 Comunicació Estratègica de Marques i Territoris 3
21655203 Disseny d'Experiències 3
21655204 E-tourism: Estratègies i Eines 3
21655205 Gestió del Màrqueting 5
Assignatures optatives per especialitat

Els estudiants que cursin els 17 crèdits de les següents assignatures, obtindran l'especialitat de: 

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21655203 Disseny d’Experiències 3
21655206 Gestió de la Cadena de Valor 3
21655207 Governança, Actors i Participació Comunitari en les Destinacions 3
21655208 Impactes Econòmics del Turisme  3
21655209 Sistemes de Gestió Turística 5
21655501 Pràctiques Externes 6

Els estudiants que cursin els 17 crèdits de les següents assignatures, obtindran l'especialitat de: 

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21655201 Comportament i Pràctiques dels Turistes 3
21655202 Comunicació Estratègica de Marques i Territoris 3
21655203 Disseny d'Experiències 3
21655204 E-tourism: Estratègies i Eines 3
21655205 Gestió del Màrqueting 5
21655501 Pràctiques Externes 6