saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster universitari en Gestió de Destinacions Turístiques


Pla d'estudis

  • Guia docent del màster

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 31 17 12 60
TOTALS 31 17 12 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre (Virtual)
21655101 Anàlisi Econòmic de Mercats Turístics 5
21655102 Destinacions: Espais i Llocs 3
21655103 Innovació i Creativitat en Turisme 3
21655104 Màrqueting Turístic 3
21655105 Planificació i Gestió de Destinacions 3
21655106 Sectors i Sistemes Turístics 5
Segon quadrimestre (Presencial)
21655107 Mètodes Cartogràfics i Geoanalítics en Turisme 3
21655108 Mètodes Qualitatius en l’Anàlisi Turístic 3
21655109 Mètodes Quantitatius en l’Anàlisi Turístic 3
21655301 Treball de Fi de Màster 12

ASSIGNATURES OPTATIVES:

En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen al pla d'estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l'activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21655203 Disseny d'Experiències 3
21655206 Gestió de la Cadena de Valor 3
21655207 Governança, Actors i Participació Comunitària en les Destinacions 3
21655208 Impactes Econòmics del Turisme  3
21655209 Sistemes i Organitzacions de Gestió Turística 5
21655501 Pràctiques Externes 6
21655201 Comportament i Pràctiques dels Turistes 3
21655202 Comunicació Estratègica de Marques i Territoris 3
21655203 Disseny d'Experiències 3
21655204 E-tourism: Estratègies i Eines 3
21655205 Gestió del Màrqueting 5
Assignatures optatives per especialitat

Els estudiants que cursin els 17 crèdits de les següents assignatures, obtindran l'especialitat de: 

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21655203 Disseny d’Experiències 3
21655206 Gestió de la Cadena de Valor 3
21655207 Governança, Actors i Participació Comunitari en les Destinacions 3
21655208 Impactes Econòmics del Turisme  3
21655209 Sistemes de Gestió Turística 5
21655501 Pràctiques Externes 6

Els estudiants que cursin els 17 crèdits de les següents assignatures, obtindran l'especialitat de: 

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21655201 Comportament i Pràctiques dels Turistes 3
21655202 Comunicació Estratègica de Marques i Territoris 3
21655203 Disseny d'Experiències 3
21655204 E-tourism: Estratègies i Eines 3
21655205 Gestió del Màrqueting 5
21655501 Pràctiques Externes 6