saltar al contingut principal
Cercar
URV

Comunitat universitària


Estudiants

Reglament del Consell d’Estudiants de la URV
Model de reglament dels consells d’estudiants de centre

Normativa d’associacions i de grups d'estudiants de la URV
Reglament de les beques de col·laboració - Procediment de convocatòria
Programa de col·laboració per a l'aprenentatge de la docència la recerca per a estudiants de grau, de màster oficial i de doctorat
Guia d'atenció als estudiants amb discapacitat i altres trastorns
Instrucció sobre les adaptacions per als estudiants amb discapacitat 
Reglament de règim disciplinari dels estudiants
Instrucció sobre l'aplicació del Reglament de règim disciplinari dels estudiants
 

Personal docent i investigador

Normativa de professorat de la URV
Normativa del pacte de dedicació
Manual d’avaluació docent del personal docent i investigador de la URV
Normativa de professorat ad honorem
Normativa de venia docendi
Normativa de concursos d'accés a places de professorat funcionari dels cossos docents universitaris
Normativa de concursos a la contractació de professorat
Programa de personal investigador predoctoral en formació (PIPF)
Normativa de contractació personal investigador per a una obra o servei per al desenvolupament de projectes concrets de recerca científica o tècnica
Adscripció del PDI a instituts de recerca i centres tecnològics
Normativa per a la consideració de professorat distingit de la URV
Normativa de contractació d'investigadors distingits
Normativa de professorat emèrit de la URV
Pla de renovació del professorat dels cossos docents universitaris de la URV
Normativa d'avaluació del professorat col·laborador temporal i del professorat lector
Mesures transitòries d’aplicació al professorat de la URV

Personal d'administració i serveis

Normativa única del PAS

Reglament de Gestió de la Presència del PAS