saltar al contingut principal
Cercar
URV

Comunitat universitària


Estudiants

Reglament del Consell d’Estudiants de la URV
Model de reglament dels consells d’estudiants de centre

Normativa d’associacions i de grups d'estudiants de la URV
Reglament de les beques de col·laboració - Procediment de convocatòria
Programa de col·laboració per a l'aprenentatge de la docència la recerca per a estudiants de grau, de màster oficial i de doctorat
Guia d'atenció als estudiants amb discapacitat i altres trastorns
Instrucció sobre les adaptacions per als estudiants amb discapacitat 
Reglament de règim disciplinari dels estudiants
Instrucció sobre l'aplicació del Reglament de règim disciplinari dels estudiants
 

Personal docent i investigador

Normativa de professorat de la URV
Normativa del pacte de dedicació
Manual d’avaluació docent del personal docent i investigador de la URV
Normativa de professorat ad honorem
Normativa de venia docendi
Normativa de concursos d'accés a places de professorat funcionari dels cossos docents universitaris
Normativa de concursos a la contractació de professorat
Programa de personal investigador predoctoral en formació (PIPF)
Normativa de contractació personal investigador per a una obra o servei per al desenvolupament de projectes concrets de recerca científica o tècnica
Adscripció del PDI a instituts de recerca i centres tecnològics
Normativa per a la consideració de professorat distingit de la URV
Normativa de contractació d'investigadors distingits
Normativa de professorat emèrit de la URV
Normativa d'avaluació del professorat col·laborador temporal i del professorat lector
Mesures transitòries d’aplicació al professorat de la URV

Personal d'administració i serveis

Normativa única del PAS

Reglament de Gestió de la Presència del PAS