saltar al contingut principal
Cercar
URV

Activitat universitària


Docència i estudi

Normativa de docència 2015-16

Normativa de docència 2016-17

Normativa acadèmica de grau i màster 2015-16

Normativa acadèmica de grau i màster 2016-17

Normativa de matrícula de grau i màster 2015-16

Normativa de matrícula de grau i màster 2016-17

Normativa acadèmica i de matrícula 2010-11 (ensenyaments de 1r i 2n cicle)

Normativa d'accés a la URV per a més grans de 45 anys i per a persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència laboral o professional

Normativa de treball de fi de grau

Normativa de treball de fi de màster

Normativa d'estudis de màster de la URV

Normativa de pràctiques externes


Reglament de les beques d’assistent docent i d’assistent talent 

Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat 2015-16

Calendari d'accés, admissió, matrícula i avaluació de doctorat 2015-16

Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat 2016-17

Calendari d'accés, admissió, matrícula i avaluació de doctorat 2016-17


Normativa per al nomenament de doctors o doctores honoris causa

Normativa de mobilitat de la URV

Normativa sobre doble titulacions internacionals     English version

Normativa d'homologació de títols estrangers de postgrau

Normativa de formació permanent (títols propis de postgrau i cursos de formació contínua) 

Normativa d’aplicació i seguiment dels resultats dels processos d’avaluació dels ensenyaments i serveis

Normativa de pagament d’ajuts DRAC

Investigació

Investigació actiu

Criteris d’avaluació de la recerca (R+D+I)

Normativa de becaris de projectes/contractes/convenis de recerca de la URV

Normativa d'assignació de personal de suport a la recerca als grups de recerca de la URV

Normativa sobre propietat industrial i intel·lectual de la URV

Serveis de suport a l'activitat universitària

Normativa d'organització i funcionament del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI)

Normativa d’accés a la Biblioteca Digital

Reglament del Servei de Recursos Científics de la URV

Normativa de funcionament del Servei de Recursos Científics de la URV

Règim econòmic de la Universitat

Política de cànons

Altres

Reglament de precedències, honors, símbols i protocol de la URV

Reglament d’ús de la llengua catalana a la URV

Reglament de creació d'empreses a l'entorn de la URV

Reglament del Consell d'Entitats d'Antics Estudiants de la URV

Reglament d'associacions d'antics alumnes de la URV

Reglament del Consell de Persones Amigues de la URV 

Normativa de publicacions

Normativa d’edició

Política institucional d'accés obert de la URV

Política de presència de la URV a les xarxes socials

Manual d’identitat institucional

Normativa de solidaritat i cooperació per al desenvolupament a la URV

Normativa de bones pràctiques en transferència i prestació de serveis

Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV

Reglament intern del Comitè de Seguretat i Salut de la URV

Estatuts de la Fundació URV

Estatuts de la Xarxa Vives d'Universitats