saltar al contingut principal
Cercar
URV

COM M'HE DE MATRICULAR

2.1. He de matricular-me a la secretaria o per internet?
2.2. Com s'accedeix a l'automatrícula?
2.3. No puc accedir a l'automatrícula, què he de fer?
2.4. No recordo la meva clau d'accés a la intranet, què he de fer?
2.5. Com es fa l'automatrícula?
2.6. Quina documentació he d'aportar per matricular-me?
2.7. Com sé que m'he automatriculat correctament?
2.8. Com imprimeixo la matrícula? He perdut el resguard de matrícula, com puc obtenir-ne un altre?
2.9. Estic pendent de reassignació, com m'he de matricular?


 

2.1. He de matricular-me a la secretaria o per internet?

A) Si ets estudiant de nou accès:

La Secretaria t'haurà comunicat el sistema que té previst. No obstant, en qualsevol cas, si l'organització no s'ajusta al teu interès, pots fer-los arribar la teva petició a contacteu.

B) Si ja ets estudiant de la URV:

Has de formalitzar la matrícula a través del sistema d'automatrícula per Internet en el dia i horari que tens assignat.

A la web de la URV, trobaràs informació addicional, que et donarà suport a l'hora de realitzar el procés.

També pots traslladar els dubtes a contacteu.
 

2.2. Com s'accedeix a l'automatrícula?

Ves a la pàgina web de la URV: i escull l'icona d'.

Des d'aquesta pàgina, escull el nivell d'estudis que et correspongui (Grau, 1r i 2n cicle, Màster).

S'obrirà una pàgina amb informació general, a més d'una entrada amb el següent nom Accés a l'automatrícula.

Cal que tinguis en compte que sols podràs començar l'automatrícula quan comenci el teu període establert per a fer-la, no abans del dia i horari assignat.

També cal que comprovis que estàs accedint a l'enllaç adequat segons siguis estudiant de Grau (a partir de l'EEES), estudiant de 1r i 2n cicle (plans anteriors a l'EEES), estudiant de Màster universitari oficial.

2.3. No puc accedir a l'automatrícula, què he de fer?

1. Pot ser que no estiguis accedint correctament, per això cal que comprovis que estàs accedint en el període establert per fer la teva matrícula, segons el calendari de matrícula:

2. Pot ser que les teves claus d'accés s'hagin de sincronitzar.

  • El codi d'usuari i clau d'accés són els que utilitzes per entrar als Serveis Digitals de la Universitat (Intranet, Correu Electrònic, Campus Virtual, Revistes Electròniques, etc).
  • Si amb aquestes credencials et dona errada d'autentificació en l'automatrícula, sincronitza la teva clau d'accés a través del següent enllaç: https://idm.urv.cat/idm/user/
  • Si malgrat tot no pots accedir, contacta amb la secretaria del centre.

3. Si quan intentes accedir a l’aplicació d’automatrícula aquesta et retorna un missatge d’error per usuari i/o contrasenya incorrecte/a/es, si us plau, revisa que l’usuari i contrasenya que has introduït s’ajusta a les indicacions següents:

Codi d’usuari:

► Si tens DNI: el teu codi d’usuari és el teu DNI en format 11111111-X

    • o sigui, amb guió entre els dígits i la lletra, i la lletra ha de ser majúscula.

► Si tens NIE: el teu codi d’usuari és el teu NIE en format X1111111

    • o sigui, amb la lletra inicial majúscula, seguida (sense separar amb guió) dels dígits, i sense la lletra final.

Contrasenya:

És la contrasenya que fas servir per accedir als Serveis Digitals de la Universitat. (Intranet, Wifi, Correu Electrònic, Campus Virtual Moodle, Revistes Electròniques, etc).
Originàriament, se t’assigna una contrasenya que és la teva data de naixement en format DD-MMM-AA (i que ara encara és vàlida si no l’has canviat mai), o sigui:

   • dos dígits per al dia en què vas néixer
   • guió
   • les tres primeres lletres del mes en què vas néixer, escrit en català i en majúscules:

català castellà anglès tres primeres lletres en català
gener enero January GEN
febrer febrero February FEB
març marzo March MAR
abril abril April ABR
maig mayo May MAI
juny junio June JUN
juliol julio July JUL
agost agosto August AGO
setembre septiembre September SET
octubre octubre October OCT
novembre noviembre November NOV
desembre diciembre Desember DES

   • guió
   • els dos últims dígits de l’any en què vas néixer

Per tant, si és el primer cop que accedeixes als Serveis Digitals de la Universitat, o si no has canviat mai la teva contrasenya, el teu codi d'usuari i la teva constrasenya seran com els que es mostren en els exemples següents:

► Una persona amb NIF 39383736-K nascuda el 5 de juny de 1991, tindrà:
                 ♦ Codi d’usuari: 39383736-K
                 ♦ Contrasenya: 05-JUN-91

► Una persona amb NIE X-9876543-G nascuda el 17 de març de 1982, tindrà:
                 ♦ Codi d’usuari: X9876543
                 ♦ Contrasenya: 17-MAR-82

2.4. No recordo la meva clau d'accés a la intranet, què he de fer?

Fes el següent:

1. Vés a l'intranet i clica l'enllaç que hi ha al peu de la pàgina per al cas de no recordar la clau d'accés.


2. Escollir el col·lectiu al que pertanys.


3. Seleccionar "No recordo la meva clau d'accés".


4. Dirigir-te al "Gestor Identitat de la urv" si vas intruduir una pregunta i una resposta per aquests casos. Si no ho vas fer, omplir les dades que et demanen a continuació.


5. En el cas d'anar al "Gestor Idenditat de la urv". Si li dónes al botó de "Has oblidat la clau d'accés?", sense posat cap codi d'usuari t'indica que has de posat un ID de compta.

Un cop col·loques el dni/nie/passaport, i li dónes a "Has oblidat la clau d'accés?", t'apareix:

6. Un cop poses la resposta, t'apareixerà la pantalla de canvi de clau d'accés. Li poses la nova clau, que compleixi amb la normativa de claus i li dones al botó de "Canviar clau d'accés"

7. I al final indica el missatge de "Clau d'accés restaurada correctament. I et fa fora del Gestor.

2.5. Com es fa l'automatrícula?

A la web trobaràs diversos enllaços que et poden ajudar a formalitzar-la.

Pots visualitzar la "DEMO" de com realitzar la teva "Automatrícula" a l'entrada "Formalització de l'Automatrícula", que hi ha al final de la pàgina d'informació. Ho podràs trobar per a cada tipus d'ensenyament: estudiant de Grau (a partir de l'EEES), estudiant de màsters universitari. (visualitza la demo)

Si amb tot, tens algun dubte, contacta.
 

2.6. Quina documentació he d'aportar per matricular-me?

Pels estudiants de nou accés, la documentació requerida varia en funció de la via d'accés al Grau; la trobaràs detallada aquí.

Si ets estudiant a partir de segon curs, i ja tens la documentació actualitzada, no has de lliurar cap documentació addicional. Si et matricules però, en una clase de matrícula que dóna dret a reducció (família nombrosa, discapacitat, etc.) consulta en el teu expedient econòmic (intranet) la vigència de la documentació acreditativa dels descomptes aplicables a la teva matrícula.
 

2.7. Com sé que m'he automatriculat correctament?

Al finalitzar el procés de matrícula rebràs un correu electrònic en el qual t'informaran que t'has matriculat correctament. A més, et recomanem que guardis el rebut de matrícula i imprimir-lo com a justificant de la mateixa. En aquest justificant de matrícula  pots veure les assignatures i crèdits matriculats, així com l'import que has de fer efectiu de la manera escollida.

També pots consultar, a l'intranet de la URV, el teu expedient acadèmic i econòmic on veuràs les assignatures matriculades, els imports de la mateixa i la forma de pagament que has escollit.

2.8. Com imprimeixo la matrícula? He perdut el resguard de matrícula, com puc obtenir-ne un altre?

Has de fer-ho al finalitzar el procés d'automatrícula i ho pots fer directament des del lloc on l'has formalitzat. Si no t'has quedat còpia, durant els 5 dies posteriors a la realització de la mateixa, pots tornar a entrar a l' a partir de les 16h i fins les 23:59h i imprimir-ne una còpia.

Si no disposes d'impressora, ho pots fer des de les Aules d'Informàtica de la URV.

Passat aquest període, pots contactar amb la teva Secretaria.

2.9. Estic pendent de reassignació, com m'he de matricular?

Si estàs pendent de reassignació a un ensenyament d'una altra universitat pública o a la Universitat de Vic, has de comunicar-ho a la secretaria del centre abans de formalitzar la matrícula. D'aquesta manera, podràs matricular-te condicionalment com a pendent de reassignació, i sols caldrà que abonis l'import de les taxes i assegurances dins del termini marcat pel resguard de matrícula (d'un dia).

Si abans del 24 d'octubre ja t'han reassignat, cal que demanis l'anul·lació de la matrícula per reassignació. Si has pagat el rebut bancari en el termini d'un dia, se't retornarà la documentació.

Si en data 24 d'octubre encara no t'han reassignat, la secretaria modificarà la teva matrícula passant-la a ordinària, i et lliurarà un nou rebut de matrícula amb el preu dels crèdits a abonar.

Si ets reassignat després del 24 d'octubre, podràs també anul·lar la matrícula per reassignació si prèviament has fet efectiu el pagament de les taxes i del 40% del preu dels crèdits matriculats. Si és així se't retornarà la documentació, si no, la matrícula quedarà en situació de suspensió temporal i seràs deutor de la URV.