saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estudiants pendents de reassignació (curs 2017-18)

Els estudiants que us trobeu pendents de reassignació en una universitat pública i a la Universitat de Vic podeu sol·licitar expressament la condicionalitat a la vostra matrícula. Això significarà que, de moment, només haureu de pagar les taxes, les assegurances i els serveis voluntaris. A tal efecte:

  • haureu de pagar la matrícula mitjançant targeta. Si no us ha estat possible en un primer intent, o bé podeu tornar a intentar-ho entrant a la plataforma "Els meus rebuts", o bé podeu posar-vos en contacte amb gestiodepagaments@urv.cat, dins del termini marcat pel resguard de matrícula (com a molt tard el dia següent a la formalització de la matrícula) per demanar que us facilitin un rebut en efectiu per fer el pagament a través d'una entitat bancària. Si en aquest termini no s'ha fet efectiu l'import corresponent, s'anul·larà la matrícula i perdreu la plaça assignada.
  • haureu d'omplir la sol·licitud   de matrícula condicional pendent de reassignació i entregar-la a la secretaria de gestió acadèmica de campus o secretaria de centre.
  • haureu d'indicar i justificar documentalment la classe de matrícula que us correspondria, en cas que no poguéssiu ser reassignat (si sou família nombrosa...)

Si la reassignació és entre ensenyaments de la URV, no cal fer la matrícula condicional, els imports es podran traspassar internament.

Si heu estat reassignat, fins el dia 24 d'octubre, haureu de seguir el procediment establert al tràmit administratiu d'anul·lació de matrícula per reassignació a una altra universitat pública o a la Universitat de Vic, que suposa el pagament només de les taxes.

Si el dia 24 d'octubre encara no s'ha resolt la situació de reassignació, la secretaria de gestió acadèmica de campus o secretaria de centre procedirà d'ofici a treure la condicionalitat, la matrícula es regularitzarà com a ordinària o amb la classe de matrícula que hàgiu acreditat i es generarà el rebut a pagar amb la resta de l'import.

A partir del 24 d'octubre i fins al 15 de novembre, els estudiants que hàgiu estat reassignats podreu sol·licitar l'anul·lació de la vostra matrícula amb el tràmit administratiu "Anul·lació de matrícula per reassignació a una altra universitat pública o a la Universitat de Vic", que implica el pagament addicional del 40% dels crèdits matriculats.

Si no heu estat reassignat i voleu anul·lar matrícula, podreu sol·licitar l'anul·lació de la vostra matrícula amb el tràmit administratiu "Anul·lació per interès personal a partir del 15 de novembre i fins al 15 de febrer”, que implica el pagament del 100% dels crèdits, de les taxes, les assegurances i els serveis voluntaris.