saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Erasmus Mundus en Innovació en Enoturisme (WINTOUR)

Els estudiants han d'haver completat el grau universitari o el/s títol/s de Màster (almenys 180 ECTS) en els camps del turisme, l'economia, les ciències empresarials, les llengües, les ciències naturals i experimentals (Enologia, Biotecnologia, Tecnologia dels aliments, etc.), les ciències humanes i socials o matèries estretament relacionades.

Els sol·licitants de països de la UE que actualment estan cursant el seu títol de grau i que ja han als assolit els 150 ECTS poden presentar la seva sol·licitud, però només s'acceptarà si aproven l'examen abans de finals de juliol del mateix any d'inscripció.

Certificat de llengua anglesa: com a mínim és necessari el nivell B2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües o equivalent de l'IELTS/TOEFL, puntuació mínima de 580. Per tal que un estudiant quedi exempt dels requisits de llengua anglesa, tots els associats s'han de posar d'acord amb la definició de "països de parla anglesa".

D'altra banda, la motivació personal, l'experiència prèvia en treball de camp, així com les habilitats lingüístiques òbvies seran elements cabdals en el procés de selecció.