saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Tecnologies del Vehicle Elèctric

Màster universitari en Tecnologies del Vehicle Elèctric - 2a edició

Màster universitari en Tecnologies del Vehicle Elèctric

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 39 - 6 15 60
TOTALS 39 - 6 15 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

Codi

Assignatura Crèdits
Primer Quadrimestre
17695101 Arquitectura Elèctrica del Vehicle (*) 3
17695102 Desenvolupament de Software per a l’Automòbil (**) 3
17695103 Disseny de Sistemes Digitals amb FPGA (**) 3
17695104 Electrònica d'Alta Freqüència i Comunicacions (**) 6
17695105 Emmagatzematge i Conversió d'Energia (*) 3
17695106 Generació d'Energia Elèctrica (*) 3
17695107 Metodologies de Desenvolupament en Automoció (**) 3
17695108 Modelatge i Control de Convertidors (*) 3
17695109 Modelatge i Control de Motors (*) 3
Segon Quadrimestre
17695110 Innovació en Tecnologies Industrials 3
17695111 Laboratori d'Electrònica de Potència (1) 3
17695112 Laboratori de Sistemes Encastats i Comunicacions (2) 3
17695401 Pràctiques Externes 6
17695301 Treball de Fi de Màster 15

(1) Per poder cursar l’assignatura Laboratori d’Electrònica de Potència s’han de cursar les assignatures marcades en (*).
(2) Per poder cursar l'assignatura Laboratori de Sistemes Encastats i Comunicacions s'han de cursar les assignatures marcades en (**).

- Per als estudiants que han realitzat el Grau d’Enginyeria Informàtica

Codi Assignatura Crèdits
17244009 Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals 6
17204109 Electrònica Analògica 6
17204110 Electrònica de Potència 6

- Per als estudiants que han realitzat el Grau d’Enginyeria Mecànica i el Grau d’Enginyeria Química

Codi Assignatura Crèdits
17204108 Electrónica Digital 6
17204119 Informàtica Industrial I 6
17204110 Electrònica de Potència 6

L’òrgan responsable de l’admissió, en vista de l’expedient del candidat, pot resoldre que l’estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

Opció 1- Temps parcial

1r curs - 1r any

Codi Assignatura Crèdits
Primer quadrimestre
17695106 Generació d’Energia Elèctrica (*) 3
17695105 Emmagatzematge i Conversió d'Energia (*) 3
17695101 Arquitectura Elèctrica del Vehicle (*) 3
17695108 Modelatge i Control de Convertidors (*) 3
17695109 Modelatge i Control de Motors (*) 3
Segon quadrimestre
17695110 Innovació en Tecnologies Industrials 3
17695111 Laboratori d'Electrònica de Potència (1) 3
17695401 Pràctiques Externes 6

1r curs - 2n any

Codi Assignatura Crèdits
Primer quadrimestre
17695104 Electrònica d'Alta Freqüència i Comunicacions (**) 6
17695103 Disseny de Sistemes Digitals amb FPGA (**) 3
17695102 Desenvolupament de Software per a l’Automòbil (**) 3
17695107 Metodologies de Desenvolupament en Automoció (**) 3
Segon quadrimestre
17695112 Laboratori de Sistemes Encastats i Comunicacions (2) 3
17695301 Treball de Fi de Màster 15

(1) Per poder cursar l'assignatura Laboratori d'Electrònica de Potència s'han de cursar les assignatures marcades en (*).
(2) Per poder cursar l'assignatura Laboratori de Sistemes Encastats i Comunicacions s'han de cursar les assignatures marcades en (**).

Opció 2 – Temps parcial

1r curs - 1r any

Codi Assignatura Crèdits
Primer quadrimestre
17695103 Disseny de Sistemes Digitals amb FPGA (**) 3
17695102 Desenvolupament de Software per a l’Automòbil (**) 3
17695104 Electrònica d'Alta Freqüència i Comunicacions (**) 6
17695107 Metodologies de Desenvolupament en Automoció (**) 3
Segon quatrimestre
17695110 Innovació en Tecnologies Industrials 3
17695112 Laboratori de Sistemes Encastats i Comunicacions (2) 3
17695401 Pràctiques Externes 6

1r curs – 2n any

Codi Assignatura Crèdits
Primer quadrimestre
17695106 Generació d'Energia Elèctrica (*) 3
17695105 Emmagatzematge i Conversió d'Energia (*) 3
17695101 Arquitectura Elèctrica del Vehicle (*) 3
17695108 Modelatge i Control de Convertidors (*) 3
17695109 Modelatge i Control de Motors (*) 3
Segon quatrimestre
17695111 Laboratori d'Electrònica de Potència (1) 3
17695301 Treball de Fi de Màster 15

(1) Per poder cursar l'assignatura Laboratori d'Electrònica de Potència s'han de cursar les assignatures marcades en (*).
(2) Per poder cursar l'assignatura Laboratori de Sistemes Encastats i Comunicacions s'han de cursar les assignatures marcades en (**).