saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació

El perfil d'alumne al qual s'adreça aquest màster és dual. D'una banda, graduats recents que hi accedeixen per inquietuds científiques i volen orientar tota o part de la seva carrera professional en l'àmbit del coneixement en general i específicament en el sistema nerviós tant central com perifèric. L'altre perfil d'alumne al qual està dirigida l'especialitat de recerca és a través del format fortament virtual: professionals amb lloc de treball estable que opten per augmentar les seves expectatives laborals a través d'un doctorat en l'àmbit del sistema nerviós.

L'orientació de la branca professionalitzadora és formar especialistes en explorar i tractar els pacients que pateixen problemes de dolor d'origen neuromuscular així com proporcionar coneixements profunds del sistema nerviós central i perifèric en situacions patològiques per poder orientar possibilitats terapèutiques.

Aquestes especialitats estan orientades a professionals de la salut que volen adquirir nous coneixements i habilitats per millorar la seva praxi diària en l'àmbit del sistema nerviós central o perifèric i que, a més, volen una formació científica suficient per optar a un doctorat afí a la seva professió amb la finalitat última de liderar un grup d'investigació clínica.