saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació - 3a edició

El màster interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació és un estudi semipresencial en l'àmbit de les neurociències que té tres especialitats:

 • Especialista en Recerca en Neurotoxicologia i Neuropsicofarmacologia (perfil investigador). Pretén formar futurs especialistes en recerca de l'avaluació i caracterització dels efectes de substàncies neuroactives (neurotòxics de contaminants ambientals sobre els organismes vius, efectes dels fàrmacs i drogues d'abús sobre la conducta). Es pretén proporcionar una formació multidisciplinària amb coneixements bàsics i metodològics que capaciti els estudiants per treballar com a investigadors en el camp de la neurotoxicologia i la psicofarmacologia.
 • Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica Invasiva (perfil professionalitzador). L'objectiu general d'aquesta especialitat és aprendre a explorar i tractar els pacients que pateixen problemes de dolor d'origen neuromuscular. El màster també té com a objectius identificar mitjançant la palpació muscular les bandes tenses i les ubicacions més habituals dels punts gallet miofascials (PGM), i adjudicar el dolor d'un pacient a la presència de PGM en els músculs corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d'aquests músculs i de les seves característiques semiològiques més importants. És un objectiu primordial aplicar correctament les principals tècniques de tractament conservador i invasiu (punció seca) dels PGM, és a dir, identificar i evitar les contraindicacions, riscos i complicacions generats per les diferents tècniques de punció.
 • Neurorehabilitació (perfil professionalitzador). Aquesta especialitat respon a objectius translacionals en què es descriuen les possibilitats etiopatològiques que condueixen a alteracions neurològiques motores, sensitives i cognitives basades en dades experimentals aplicades a possibilitats terapèutiques. Això ha de permetre abordar aquestes alteracions amb tècniques de rehabilitació apropiades i fonamentades. És un objectiu prioritari el tractament de les tecnologies més avantguardistes com la robòtica.
Màster Interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació 
Durada 60 ECTS - 1 any
Modalitat  Virtual: Recerca en Neurotoxicologia i Neuropsicofarmacologia
Semipresencial: Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica Invasiva
Semipresencial:Neurorehabilitació
Horari  

La majoria de classes presencials es realitzen en caps de setmana. Tot i així, n’hi ha que es pacten amb el professor.

Hi ha assignatures que tenen presencialitat definida des del primer dia de classe (consultar coordinador màster).

Idioma d'impartició Castellà i anglès
Places de nou ingrés 40
Institucions col·laboradores
 • Universitat d’Almeria (universitat participant)
 • Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona (metges que no són docents de la URV)
 • CSIC, Barcelona
 • Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina, campus Bellvitge
 • Universitat del País Basc, Facultat de Medicina
 • Hospital Provincial de Toledo (SESCAM)
 • Universitat Miguel Hernández
 • Universitat de València
 • Departament de Farmacologia Molecular, Facultat de Medicina Albert Einstein, Nova York, EUA
 • Psicologia Experimental, Universitat de Cambridge, Cambridge, Regne Unit
 • Universitat de Copenhaguen, Dinamarca
 • Universitat de Poitiers, França
 • Universitat de Carolina del Nord a Chapel Hill, EUA
 • Instituto de Neurorehabilitación Infantil InPaula, Almeria
 • Neurodigital Technologies
Orientació Mixta: recerca i professionalitzadora
Especialitzacions
 • Recerca en Neurotoxicologia i Neuropsicofarmacologia
 • Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica Invasiva
 • Neurorehabilitació
Universitats participants
 • Universitat Rovira i Virgili (coordinadora)
 • Universitat d’Almeria
Doctorat vinculat Programa de Doctorat en Salut, Psicologia i Psiquiatria
Data d'inici i final de la docència

D’octubre del 2017 a juny del 2018, excepte treball de fi de màster que es defensa al setembre del 2018

Treball de fi de màster setembre
Coordinació acadèmica Dr. Manel Santafé
Contacta amb nosaltres

Oficina d’Atenció al Màster

977.779.944

postgrau(ELIMINAR)@urv.cat