saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia,...

Màster interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació - 4a edició

Admissió

Aquest Màster s'adreça a titulats universitaris oficials de Medicina, Psicologia, Farmàcia, Odontologia, Fisioteràpia, Infermeria, Nutrició, Veterinària, Ciències Biològiques, Bioquímica, Biotecnologia, Biomedicina i Enginyeria Biomèdica, i totes les titulacions equivalents a Ciències Experimentals, Ciències de la Vida i Ciències de la Salut.

El perfil d'alumne d’aquest màster és dual. D'una banda, graduats recents que hi accedeixen per inquietuds científiques i volen orientar tota o part de la seva carrera professional en l'àmbit del coneixement en general i específicament en el sistema nerviós tant central com perifèric. L'altre perfil d'alumne al qual està dirigida l'especialitat de recerca és a través del format fortament virtual: professionals amb lloc de treball estable que opten per augmentar les seves expectatives laborals a través d'un doctorat en l'àmbit del sistema nerviós.

L'orientació de la branca professionalitzadora és formar especialistes en explorar i tractar els pacients que pateixen problemes de dolor d'origen neuromuscular així com proporcionar coneixements profunds del sistema nerviós central i perifèric en situacions patològiques per poder orientar possibilitats terapèutiques.

Aquestes especialitats estan orientades a professionals de la salut que volen adquirir nous coneixements i habilitats per millorar la seva praxi diària en l'àmbit del sistema nerviós central o perifèric i que, a més, volen una formació científica suficient per optar a un doctorat afí a la seva professió amb la finalitat última de liderar un grup d'investigació clínica.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per formalitzar la preinscripció:

  • Per realitzar l'especialitat de Fisioterapia Neuromusculoesquelética Invasiva cal acreditar haver realitzat un curs de punció seca d'almenys 60 hores lectives en una universitat. Es prioritzaran els alumnes diplomats o graduats en fisioteràpia.

Sense ser obligatòria, i per les tres especialitats, en el cas de posseir alguna de la següent documentació cal fer-la constar:

  • Documents acreditatius d’experiència professional clínica o científica en laboratoris experimentals.
  • Documents acreditatius de formació addicional (postgraus, cursos, màsters no oficials o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster.

Criteris de selecció

La selecció dels alumnes es durà a terme d'acord amb els criteris següents:

  1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 25 punts. Tots els àmbits puntuen per igual, sempre que siguin titulacions de l'àmbit de les ciències de la salut, ciències de la vida o ciències experimentals.
  2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 35 punts.
  3. Experiència professional en àmbits afins als del màster: fins a un màxim de 25 punts. Es considera experiència professional l'experiència clínica com a professional o experiència científica en laboratoris experimentals.
  4. Formació addicional (postgraus, cursos, màsters no oficials o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 15 punts.

No obstant això, si hi ha prou places, la comissió acadèmica podrà admetre estudiants sense necessitat de prioritzar-los en funció dels mèrits.

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat