saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular

Màster universitari en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular - 6a edició

Durada
60 ECTS
Places de nou ingrés
30
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Anglès
Horari

De dilluns a divendres

Data d’inici i final de la docència

D’octubre del 2018 a juny del 2019

Coordinació acadèmica
Dr. Sergio Castillón Miranda / Dr. Antonio M. Echavarren
Centre de la URV
Facultat de Química (URV)
Preu
2.913€

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat

Aquest màster ofereix una formació científica que implica no només coneixements teòrics de l'àmbit, sinó també l'aprenentatge de noves tècniques de síntesi de productes, de desenvolupament de catalitzadors i de gestió de processos químics respectuosos amb el medi ambient, així com de disseny computacional. Prioritàriament orientat a la investigació, els titulats estaran capacitats per dur a terme tasques de recerca i desenvolupament, així com activitats innovadores en la indústria. Els objectius generals són, per tant:

i) Proporcionar una formació d'alt nivell científic en els camps de: la síntesi, la catàlisi i el disseny molecular que permeti als titulats accedir a l'elaboració d'una tesi doctoral i continuar una carrera científica o acadèmica.

ii) Dotar els titulats de capacitat d'innovació i de les aptituds adequades per desenvolupar la síntesi de productes i processos químics sostenibles en el món professional.

Amb aquesta formació es pretén:

  • Capacitar l'estudiant per utilitzar adequadament les metodologies sintètiques i dissenyar sistemes per obtenir nous productes amb el suport de les eines de la química computacional.
  • Familiaritzar-lo en l'ús de les tècniques modernes de caracterització de compostos moleculars, de superfícies i de sòlids.
  • Proporcionar-li eines per comprendre els principis i les aplicacions més avançades de la catàlisi.
  • Capacitar-lo per dissenyar processos químics a escala de laboratori o industrial, mitjançant vies que compleixin els estàndards de sostenibilitat i de respecte mediambiental.
  • Oferir continguts més avançats i específics en els vessants de més interès per a la recerca (la síntesi, la catàlisi o la modelització) a qui vulgui seguir la formació amb el doctorat.
  • AQU Síntesi Catàlisi i Disseny Molecular 1
  • AQU Síntesi Catàlisi i Disseny Molecular 2

Fundació Catalunya - La Pedrera ofereix una beca de 5.000€ per a la realització d'aquest màster. Més informació.

Institucions col·laboradores