saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster universitari en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular - 5a edició

Aquest màster ofereix una formació científica que implica no només coneixements teòrics de l'àmbit, sinó també l'aprenentatge de noves tècniques de síntesi de productes, de desenvolupament de catalitzadors i de gestió de processos químics respectuosos amb el medi ambient, així com de disseny computacional. Prioritàriament orientat a la investigació, els titulats estaran capacitats per dur a terme tasques de recerca i desenvolupament, així com activitats innovadores en la indústria. Els objectius generals són, per tant:

i) Proporcionar una formació d'alt nivell científic en els camps de: la síntesi, la catàlisi i el disseny molecular que permeti als titulats accedir a l'elaboració d'una tesi doctoral i continuar una carrera científica o acadèmica.

ii) Dotar els titulats de capacitat d'innovació i de les aptituds adequades per desenvolupar la síntesi de productes i processos químics sostenibles en el món professional.

Amb aquesta formació es pretén:

- Capacitar l'estudiant per utilitzar adequadament les metodologies sintètiques i dissenyar sistemes per obtenir nous productes amb el suport de les eines de la química computacional.

- Familiaritzar-lo en l'ús de les tècniques modernes de caracterització de compostos moleculars, de superfícies i de sòlids.

- Proporcionar-li eines per comprendre els principis i les aplicacions més avançades de la catàlisi.

- Capacitar-lo per dissenyar processos químics a escala de laboratori o industrial, mitjançant vies que compleixin els estàndards de sostenibilitat i de respecte mediambiental.

- Oferir continguts més avançats i específics en els vessants de més interès per a la recerca (la síntesi, la catàlisi o la modelització) a qui vulgui seguir la formació amb el doctorat.

Màster universitari en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular
Durada 60 ECTS - 1 any
Orientació  Recerca
Modalitat  Presencial
Horari Matí i tarda
Mobilitat No obligatòria. Per a la realització del treball fi de màster hi ha convenis amb universitats i empreses europees. També hi ha un conveni institucional amb el Clúster Unicat de Berlín.
Idioma d'impartició Anglès
Percentatge d'ocupabilitat 100%
Institucions col·laboradores Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Places de nou ingrés  30
Centre

Facultat de Química

Web del màster Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular
Doctorat vinculat Ciència i Tecnologia Química
Data d’inici i final de la docència Des d'octubre fins el juny
Convocatòries de treball de fi de màster Juny i setembre
Coordinació acadèmica Dr. Sergio Castillón Miranda / Dr. Antonio M. Echavarren
Contacta amb nosaltres

Oficina d’Atenció al Màster

977.779.944

postgrau(ELIMINAR)@urv.cat

Beques específiques per a aquest màster ICIQ, departaments de Química URV, Fundació Catalunya La Pedrera
Normativa de TFM de la FQ