saltar al contingut principal
Cercar
URV

URV Solidària

|alt imatge capcalera|

|alt imatge1|

Com a universitat, l’àrea d’impacte social, cooperació i voluntariat “URV Solidària”, de l’Oficina de Compromís Social, té un personal, uns coneixements i uns equipaments especialment adequats per realitzar accions relacionades amb la cooperació per al desenvolupament, l’acció social i el voluntariat vinculades a la formació o a la recerca: projectes, cursos, organització d'esdeveniments de sensibilització, programes etc.

D'acord amb els mitjans humans, econòmics i materials disponibles, es prioritzen les activitats que tenen a veure amb la cooperació, l’acció social i el voluntariat de naturalesa pròpiament universitària.

Tanmateix, la URV Solidària ofereix de manera puntual ajuts d'emergència, així com subvencions a projectes i programes especialment rellevants i que estan a càrrec d'altres institucions, o d’altres activitats que es consideren necessàries.


V CURSA SOLIDÀRIA DE LA URV!

PROGRAMA “COL·LABORA EN UN PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL”

Obtenció de crèdits ECTS de la URV Solidària