saltar al contingut principal
Cercar
URV

Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”

|alt imatge capcalera|

Presentació

|alt imatge1|

Com a universitat, el Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” té un personal, uns coneixements i uns equipaments especialment adequats per realitzar accions relacionades amb la cooperació per al desenvolupament vinculades a la formació o a la recerca: projectes, cursos, organització d'esdeveniments de sensibilització, etc.

D'acord amb els mitjans humans, econòmics i materials disponibles, es prioritzen les activitats que tenen a veure amb la cooperació de naturalesa pròpiament universitària.

Tanmateix, el Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” ofereix de manera puntual ajuts d'emergència, així com subvencions a projectes especialment rellevants i que estan a càrrec d'altres institucions, o d’altres activitats que es consideren necessàries.


Campanya “Fes la URV Solidària”


Convocatòria de la Comissió URV Solidària per a projectes de cooperació al desenvolupament de caràcter intern adreçada als membres de la Comunitat Universitària OBERTA


Noves places del Programa "Col·labora en un projecte de Cooperació Internacional"  


Obtenció de crèdits ECTS de la URV Solidària