saltar al contingut principal
Cercar
URV

EstiURV

Amb EstiURV la Universitat vol oferir als estudiants de secundària formació científica sobre les diferents disciplines que s’hi imparteixen, a fi que ampliïn els seus coneixements i es despertin vocacions científiques i professionals. 

 • Termini de preinscripció: del 30 de maig al 30 de juny
 • Notes: Cal que trameteu escanejat per correu electrònic el certificat de notes de 4t d'ESO o 1r de batxillerat.
 • ATENCIÓ:
  • En el cas de no tenir el certificat abans del 30 de juny, us heu de preinscriure igualment abans del termini fixat (poseu la nota aproximada) i envieu-lo per correu electrònic quan el tingueu.  
  • Una vegada publicades les llistes d’alumnes acceptats, rebreu les indicacions per fer un ingrés de matrícula de 10 €.                                                                                                                                    

Juliol del 2017

 • Període: del 10 al 14 de juliol
 • Hores lectives: 20 h (horari genèric: de 9 a 13 h, mireu l’específic de cada curs)

Oferta:

 • English Matters
  • 1r de batxillerat/ 4t d'ESO
  • El principal objectiu d’aquest curs és millorar les destreses orals en llengua anglesa, així com potenciar les habilitats per aprendre en anglès i el coneixement sobre el món anglosaxó. El curs proporcionarà eines i estratègies per assolir un nivell oral avançat. Durant les sessions es treballaran temes d'interès amb material autèntic i es faran activitats dinàmiques que tractaran aspectes de pronunciació, estructures gramaticals, vocabulari i fluïdesa. Els participants corregiran mals hàbits i errors lingüístics comuns, i reforçaran la seva confiança i les tècniques comunicatives. ENGLISH MATTERS és un curs totalment pràctic i la llengua vehicular serà únicament l’anglesa
  • Nota mitjana: 8
  • Nota d’anglès: 8
  • Places: 20 alumnes
  • Programa (PDF)
  • Preinscripció
  • Lloc: aula 418 de la Facultat de Lletres
 • Introducció al dibuix tècnic a les enginyeries mitjançant el modelatge 3D
  • 1r de batxillerat/ 4t d'ESO
  • L’activitat pretén introduir l'alumne en els conceptes bàsics de la representació gràfica de l'enginyeria mitjançant metodologies de modelatge en 3D amb el programari SOLIDWORKS. Es faran tasques de disseny en 3D, representació gràfica i acotació normalitzada de peces amb creació de plànols i simulació dels mecanismes dissenyats.
  • Places: 20 alumnes
  • Programa (PDF)
  • Preinscripció
  • Lloc: aula CAD ETSEQ (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química)
 • La internet de les coses & Big Data
  • 1r de batxillerat/ 4t d'ESO
  • La internet de les coses fa referència a la interconnexió dels objectes de la vida quotidiana amb la internet: el microprocessador (Arduino, RaspberryPi...) processa la informació que rep a través dels sensors i, amb els resultats obtinguts, interactua amb el món observat o envia informació a internet. Aquesta gran quantitat d'informació es pot analitzar (Big Data / Data Science) per obtenir nous coneixements que poden utilitzar-se per millorar la vida de les persones (ciutats intel·ligents / salut intel·ligent...). L'objectiu d'aquest curs és introduir els alumnes en el món de la internet de les coses d'una manera pràctica i amena.
  • Places: 20 alumnes
  • Programa (PDF)
  • Preinscripció
  • Lloc: laboratori 205 ETSE (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria)
 •  Química i bioquímica
  • 1r de batxillerat/ 4t d'ESO
  • Aquest curs està dirigit a estudiants amb bon expedient acadèmic que estiguin interessats en les ciències experimentals com la química, la bioquímica o la biologia. El curs consistirà en cinc activitats amb contingut teòric i pràctic, dues activitats relacionades amb la química, dues de relacionades amb la bioquímica i la biologia molecular, i una referent a la innovació en resolució de problemes.
  • Nota mitjana: 8
  • Places: 20
  • Programa (PDF)
  • Preinscripció
  • Lloc: sala de graus i laboratoris de la Facultat de Química
 • Generació de formes tridimensionals amb eines tradicionals i informàtiques
  • 1r de batxillerat/ 4t d'ESO
  • La representació tridimensional d'objectes és un tema actual i de gran projecció. Hi ha diversos programes informàtics que ofereixen la possibilitat d'obtenir grans resultats; no obstant això, l’Sketchup o l'Autocad 3D ho permeten fer de manera intuïtiva i eficaç.  Així, doncs, aquest curs pretén introduir tot l'alumnat a endinsar-se en aquest món. D'altra banda, per donar continuïtat al món del modelatge tridimensional, s'introduirà els estudiants en la tecnologia de la impressió 3D. Podran experimentar i aprendre com materialitzar els seus dissenys, utilitzant des de les tècniques clàssiques de construcció de maquetes fins a les més actuals com la impressió 3D.
  • Places: 20
  • Programa (PDF)
  • Preinscripció
  • Lloc: ETSA (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura)
 • Introducció a l'Enginyeria Mecànica assistida per ordinador
  • 1r de batxillerat/4rt d'ESO
  • En aquesta activitat es donarà una visió de l'assistència que donen els programaris actuals a l'enginyeria mecànica. Es treballarà amb el software Creo 2.0 per realitzar diferents tasques representatives de l'enginyeria mecànica. Les tasques que es realitzaran van des del disseny 3D i la creació de plànols a l'aplicació dels mòduls de simulació on es realitzaran simulacions de mecanismes, càlculs estructurals i mecanitzat de peces..
  • Aclariment: els alumnes de 1er de Batxilerrat tenen preferència d'accés. En el cas que hi hagi places vacants, podran participar els alumnes de 4rt d'ESO que ho hagin sol·licitat.
  • Places: 15
  • Programa (PDF)
  • Preinscripció
  • Lloc: laboratori 04 o Aula CAD de l’ETSEQ (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química)
 • Microorganismes en el teu got: begudes fermentades
  • 1r de batxillerat
  • Els microorganismes participen en moltes transformacions que són part fonamental de l’elaboració d'aliments i begudes. Cada dia consumim productes transformats per llevats i bacteris, però sabem com són? quins processos es duen a terme? són beneficiosos o perjudicials per a la nostra salut? Al llarg d’aquest curs farem una introducció teòrica als procesos relacionats amb l'elaboració de begudes fermentades i una sèrie de pràctiques que permetran als estudiants conèixer més d’a prop els microorganismes que intervenen en la seva producció. A més, reflexionarem sobre la importància de les begudes alcohòliques i el consum responsable en la societat actual.
  • Nota mitjana: 7,5
  • Places: 20
  • Programa (PDF)
  • Preinscripció
  • Lloc: laboratori de docència de la Faculat d’Enologia
 • RobòTIC@
  • 1r de batxillerat
  • En aquest curs l'estudiant muntarà i programarà un robot educatiu de Lego (model NXT). Aprendrà a programar moviments i a interpretar els senyals dels sensors. Tot es farà de forma pràctica i al final els coneixements es posaran a prova a través d'una competició.
  • Nota mitjana: 7
  • Places: 20
  • Programa (PDF)
  • Preinscripció
  • Lloc: laboratori 207 de l’ETSE (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria)