saltar al contingut principal
Cercar
URV

EstiURV

Amb EstiURV la Universitat vol oferir als estudiants de secundària formació científica sobre les diferents disciplines que s'hi imparteixen, a fi que ampliïn els seus coneixements i es despertin vocacions científiques i professionals. 

 • Termini de preinscripció: del 30 de maig al 30 de juny
 • Notes: Cal que trameteu escanejat per correu electrònic el certificat de notes de 4t d'ESO o 1r de batxillerat.
 • ATENCIÓ:
  • En el cas de no disposar encara del certificat de notes, podeu preinscriure-us igualment dins el termini fixat (poseu la nota aproximada), i enviar-lo posteriorment per correu electrònic abans del 30 de juny.  
  • Una vegada publicades les llistes d'alumnes acceptats, rebreu les indicacions per fer l’ingrés de matrícula de 20 €.                                                                                                                                    

Juliol del 2018

 • Període: del 9 al 13 de juliol, i del 16 al 20 de juliol
 • Hores lectives: 20 h (horari genèric: de 9 a 13 h, mireu l'específic de cada curs)

Oferta:

 
Cursos Dates ESO/Batxillerat
English Matters (2a edició) Del 9 al 13 de juliol 4rt d'ESO i 1er Batxillerat
Disseny i fabricació d’objectes tridimiensionals amb tècniques analògiques i tecnologia d'impressió 3D digital Del 9 al 13 de juliol 4rt d'ESO i 1er Batxillerat
La Biotecnologia a la teva taula Del 16 al 20 de juliol 1er Batxillerat
Microorganismes en el teu got: begudes fermentades Del 16 al 20 de juliol 4rt d'ESO i 1er Batxillerat
Introducció a l'Enginyeria Mecànica assistida per ordinador Del 16 al 20 de juliol 4rt d'ESO i 1er Batxillerat
Introducció al Dibuix Tècnic a les enginyeries mitjançant modelatge i impressió 3D Del 9 al 13 de juliol 4rt d'ESO i 1er Batxillerat
La probabilitat a través dels jocs d'atzar Del 16 al 20 de juliol 4rt d'ESO i 1er Batxillerat
Internet de les coses & Big Data Del 9 al 13 de juliol 4rt d'ESO i 1er Batxillerat
Les molècules més vives que mai! Del 16 al 20 de juliol 4rt d’ESO i 1er de Batxillerat
Descobreix la Química! Del 9 al 13 de juliol 4rt d’ESO i 1er de Batxillerat
 • English Matters (2a edició)
  • 4rt d'ESO i 1er Batxillerat
  • El principal objectiu d'aquest curs és millorar les destreses orals en llengua anglesa, així com potenciar les habilitats per aprendre en anglès i el coneixement sobre el món anglosaxó. El curs proporcionarà eines i estratègies per assolir un nivell oral avançat. Durant les sessions es treballaran temes d'interès amb material autèntic i es faran activitats dinàmiques que tractaran aspectes de pronunciació, estructures gramaticals, vocabulari i fluïdesa. Els participants corregiran mals hàbits i errors lingüístics comuns, i reforçaran la seva confiança i les tècniques comunicatives. ENGLISH MATTERS és un curs totalment pràctic i la llengua vehicular serà únicament l'anglesa
  • Nota d'accés: 8
  • Nota d'anglès: 8
  • Places: 20 alumnes
  • Programa (PDF)
  • Preinscripció
  • Lloc: Facultat de Lletres

 • Disseny i fabricació d'objectes tridimiensionals amb tècniques analògiques i tecnologia d'impressió 3D digital
  • 4rt d'ESO i 1er Batxillerat
  • La representació tridimensional d'objectes és un tema actual i de gran projecció. Hi ha diversos programes informàtics que ofereixen la possibilitat d'obtenir grans resultats; no obstant això, l'Sketchup o l'Autocad 3D ho permeten fer de manera intuïtiva i eficaç.  Així, doncs, aquest curs pretén introduir tot l'alumnat a endinsar-se en aquest món. D'altra banda, per donar continuïtat al món del modelatge tridimensional, s'introduirà els estudiants en la tecnologia de la impressió 3D. Podran experimentar i aprendre com materialitzar els seus dissenys, utilitzant des de les tècniques clàssiques de construcció de maquetes fins a les més actuals com la impressió 3D.
  • Places: 20
  • Programa (PDF)
  • Preinscripció
  • Lloc: ETSA


 • Microorganismes al teu got: begudes fermentades
  • 4rt d'ESO i 1er Batxillerat
  • Els microorganismes participen en moltes transformacions que són part fonamental de l'elaboració d'aliments i begudes. Cada dia consumim productes transformats per llevats i bacteris, però sabem com són? quins processos es duen a terme? són beneficiosos o perjudicials per a la nostra salut? Al llarg d'aquest curs farem una introducció teòrica als procesos relacionats amb l'elaboració de begudes fermentades i una sèrie de pràctiques que permetran als estudiants conèixer més d'a prop els microorganismes que intervenen en la seva producció. A més, reflexionarem sobre la importància de les begudes alcohòliques i el consum responsable en la societat actual.
  • Nota d'accés: es tindrà en compte la nota mitja i la carta de motivació
  • Places: 20
  • Programa (PDF)
  • Preinscripció
  • Lloc: Facultat d'Enologia

 • Introducció a l'Enginyeria Mecànica assistida per ordinador
  • 4rt d'ESO i 1er Batxillerat
  • En aquesta activitat es donarà una visió de l'assistència que donen els programaris actuals a l'enginyeria mecànica. Es treballarà amb el programari per realitzar diferents tasques representatives de l'enginyeria mecànica. Les tasques que es realitzaran aniran des del disseny 3D, la creació de plànols, l'aplicació dels mòduls de simulació on es realitzaran simulacions de mecanismes, càlculs estructurals i mecanitzat de peces.
  • Aclariment: els alumnes de 1er de Batxilerrat tenen preferència d'accés. En el cas que hi hagi places vacants, podran participar els alumnes de 4rt d'ESO que ho hagin sol·licitat.
  • Places: 15
  • Programa (PDF)
  • Preinscripció
  • Lloc: ETSEQ

 • Introducció al Dibuix Tècnic a les enginyeries mitjançant modelatge i impressió 3D
  • 4rt d'ESO i 1er Batxillerat
  • L'activitat pretén introduir a l'alumne als conceptes bàsics de la representació gràfica a l'enginyeria, mitjançant metodologies de modelatge i impressió 3D, representació gràfica i acotació normalitzada de peces amb creació de plànols i la simulació de mecanismes dissenyats.
  • Nota d'accés: 6.5
  • Places: 20 alumnes
  • Programa (PDF)
  • Preinscripció
  • Lloc: ETSEQ

 • La probabilitat a través dels jocs d'atzar
  • 4rt d'ESO i 1er Batxillerat
  • Cada dia prenem una gran quantitat de decisions, moltes d'elles en un context d'incertesa que implica que no tenim una certesa absoluta sobre el resultat de les mateixes. L'objectiu del curs és utilitzar els jocs d'atzar perquè l'alumne adquireixi i desenvolupi de forma intuïtiva els conceptes bàsics de probabilitat que l'ajudin a prendre decisions més eficients.
  • Places: 20
  • Programa (PDF)
  • Preinscripció
  • Lloc: Facultat d'Economia i Empresa

 • Internet de les coses & Big Data
  • 4rt d'ESO i 1er Batxillerat
  • La internet de les coses fa referència a la interconnexió dels objectes de la vida quotidiana amb la internet: el microprocessador (Arduino, RaspberryPi...) processa la informació que rep a través dels sensors i, amb els resultats obtinguts, interactua amb el món observat o envia informació a internet. Aquesta gran quantitat d'informació es pot analitzar (Big Data / Data Science) per obtenir nous coneixements que poden utilitzar-se per millorar la vida de les persones (ciutats intel·ligents / salut intel·ligent...). L'objectiu d'aquest curs és introduir els alumnes en el món de la internet de les coses d'una manera pràctica i amena.
  • Places: 20 alumnes
  • Programa (PDF)
  • Preinscripció
  • Lloc: ETSE

 • Les molècules més vives que mai!
  • 4rt d'ESO i 1er Batxillerat
  • Coneixerem la cèl·lula entesa com un puzle de macromolècules: Què són les biomolècules? On estan localitzades aquestes molècules dins la cèl·lules? Quina és la seva funció? Com les determinem i quantifiquem? Quines són les principals vies metabòliques? Quin és el paper dels enzims?... Les tècniques òmiques són la última moda en tècniques de laboratori de bioquímica i biologia molecular. Acompanya'ns a conèixer-les a través de la conferència "De l'ADN a les últimes conseqüències: Les òmiques". Ens convertirem en científics i realitzarem una electroforesi per veure com es posen en pràctica aquetes tècniques a la vida realTot això i molt més a través d'unes jornades on ells seran els veritables protagonistes: pràctiques de laboratori, trivial, conferències, jocs i molt més!
  • Places: 20 alumnes
  • Programa (PDF)
  • Preinscripció
  • Lloc: F. de Química 

 • Descobreix la Química!
  • 4rt d'ESO i 1er Batxillerat
  • Moltes vegades pensem en la Química com quelcom artificial i contaminant. No obstant, la Química està en tot el que ens envolta, de fet, tot és Química! En aquest taller et volem fer descobrir la Química des d'un altre punt de vista, veient com la podem veure en la vida quotidiana, com la podem utilitzar per generar energia, per cuinar o per millorar el medi ambient, entre altres aplicacions. I ho farem des d'una perspectiva eminentment pràctica, amb pràctiques al laboratori i simulacions computacionals, complementades per breus sessions introductòries que t'ajudaran a comprendre millor els conceptes que treballarem.
  • Nota d’accés: 8
  • Places: 20 alumnes
  • Programa (PDF)
  • Preinscripció
  • Lloc: F. de Química