saltar al contingut principal
Cercar
URV

Accés a Màsters Oficials

 • CONCEPTE: procés pel qual els estudiants sol·liciten l'admissió a un màster universitari.

 

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

Directament a la web de la URV.

Quan

La preinscripció per part de les persones interessades es durà a terme durant les fases següents:

 • Primera fase: de l'1 de març al 30 de maig (Màsters ja implantats i de nova implantació – fase avançada de verificació)

 • Segona fase: del 1 de juny al 21 de juliol (aquest període només s'obrirà si hi ha places vacants i per a màsters amb al·legacions o la verificació amb posterioritat a l’1 de març)

 • Tercera fase: 1 al 19 de setembre (aquest període només s'obrirà si hi ha places vacants) 

Cal tenir en compte, a més, que l’European Master on Wine Tourism (WINTOUR) i el Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxllierat, Formació Professional i d’Ensenyament d’Idiomes segueixen un calendari propi.  

Com

A la web de la URV:

1) emplenant la sol·licitud a la següent adreça.

2) accedint al gestor documental i pujant la documentació requerida abans que finalitzi el període de preinscripció corresponent.

En el cas dels candidats admesos, que han presentat la documentació expedida a l'estranger, abans de poder formalitzar la matrícula hauran de presentar la documentació amb els requisits formals exigits (traducció, legalització i compulsa), a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

La Comissió Acadèmica/Coordinació del màster.

Quan

La resolució es farà pública:

 • Primera fase: Quan ho determini la Coordinació, com a màxim 15 dies després de la validació tècnica.
  Mínimament: 

  • Lligades a la resolució de beques i ajuts.

  • Abans de l’inici del període de matrícula.

 • Segona fase: Quan ho determini la Coordinació, com a màxim 31/07/17.

 • Tercera fase: Quan ho determini la Coordinació, com a màxim 30/09/17.

Com

 • Actualitzant dins del sistema informàtic el resultat de l'admissió/exclusió acadèmica.

 • En el cas de Màsters interuniversitaris, la notificació de l'admissió es rebrà de la Universitat coordinadora.

Observacions

 • Els estudiants amb titulació estrangera, (en el cas de títols no homologats), en concepte d'estudi de la documentació presentada per a l'accés al Màster, hauran d'abonar el preu d'Estudi de la Trajectòria Acadèmica, establerta pel Decret de preus públics, i s’incorporarà automàticament a la matrícula, segons la via d’accés d'ofici el rebut corresponent. L'impagament d'aquest import deixa sense efectes la matrícula.