saltar al contingut principal
Cercar
URV

Com inscriure't en un màster universitari URV pas a pas

La documentació que has de presentar depèn d'on hagis realitzat els teus estudis previs. Tingues en compte que, durant el procés de preinscripció, la universitat pot sol·licitar documentació addicional per tal de valorar adequadament el teu perfil acadèmic i professional.

Has d'enviar la còpia electrònica de la següent documentació per mitjà del gestor documental un cop confirmis la preinscripció.

Podràs pujar aquesta documentació fins 10 dies després de la finalització de la fase de preinscripció. Si no ho fas, seràs exclòs/osa per manca de documentació i hauràs de formalitzar una nova preinscripció i abonar novament la taxa corresponent.

He estudiat a la URV

He estudiat a una universitat espanyola

He estudiat a una universitat estrangera

He estudiat a la URV:

Has d'accedir al gestor documental i pujar els documents següents:

 • Currículum vitae
 • La documentació específica que requereix cada màster. Consulta la fitxa del màster per conèixer els requisits específics.

He estudiat a una universitat espanyola:

Has d'accedir al teu gestor documental i pujar els documents següents:

 • DNI o passaport en vigor (en el cas dels estudiants estrangers).

Si ets un candidat estranger, pots realitzar la preinscripció amb altres documents identificatius però tingues en compte que serà necessari que presentis el passaport en el moment de formalitzar la matrícula i a l'hora de sol·licitar el títol de màster.

 • Títol que dóna accés al màster o el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.

Si estàs finalitzant els estudis però encara no disposes del títol, puja el resguard de la matrícula d'aquest curs on apareguin les assignatures que tens pendents per a finalitzar la titulació i el nombre de crèdits de cadascuna.

 • Certificat Acadèmic Personal o Suplement Europeu al Títol on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d'hores/crèdits de cadascuna d'elles i la nota mitjana de les assignatures superades.
 • Currículum vitae
 • La documentació específica que requereix cada màster. Consulta la fitxa del màster per conèixer els requisits específics.

Un cop admès/a acadèmicament, per accedir a la matrícula hauràs de presentar l'original i còpia o còpia compulsada dels documents anteriors.

He estudiat a una universitat estrangera:

Has d'accedir al teu gestor documental i pujar els documents següents:

 • DNI o passaport en vigor (en el cas dels estudiants estrangers).

Si ets un candidat estranger, pots realitzar la preinscripció amb altres documents identificatius però tingues en compte que serà necessari que presentis el passaport en el moment de formalitzar la matrícula i a l'hora de sol·licitar el títol de màster.

 • Títol que dóna accés al màster o el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.
 • Certificat Acadèmic Personal o Suplement Europeu al Títol on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d'hores/crèdits de cadascuna d'elles i la nota mitjana de les assignatures superades.
 • Currículum vitae
 • Documentació que acrediti els requisits específics del programa de màster. Consulta la fitxa del màster per a conèixer els requisits específics.

Un cop admès/a acadèmicament hauràs de presentar l'original i la còpia o còpia compulsada dels documents anteriors (excepte del CV).

A més, la documentació expedida fora d'Espanya ha complir uns requisits de traducció i legalització. Més informació sobre aquests requisits.

¿Has estudiat a l'Espai Europeu d'Educació Superior?
El Suplement Europeu al Títol (SET) és un document que proporciona informació sobre el sistema de qualificacions i l'accés a màster. Si el teu diploma inclou el SET, compleix amb els requisits del certificat acadèmic. Consulta quins països formen part de l'Espai Europeu d'Educació Superior
 

¿Has homologat el teu títol estranger?
L'homologació atorga a Espanya validesa oficial als títols d'educació superior obtinguts a l'estranger. Per tant, si has homologat el teu títol, has de seguir el mateix procés que els candidats d'universitats espanyoles, i adjuntar a més la credencial d'homologació.