saltar al contingut principal
Cercar
URV

Classificació dels màsters universitaris oficials

Consulteu el vostre ensenyament:

Màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades

Advocacia

Enginyeria Industrial

Psicologia General Sanitària

Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

 Màsters que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades

Anàlisi i Gestió del Territori: Planificació, Governança i Lideratge Territorial Estudis Avançats en Administració i Dret Públic
Antropologia Mèdica i Salut Global Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social Genètica, Física i Química Forense
Arqueologia Clàssica Gestió d'empreses
Begudes Fermentades Gestió d'Empreses Tecnològiques
Ciència Cognitiva i Llenguatge Gestió de Destinacions Turístiques
Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia... Identitat Europea Medieval
Comunicació Estratègica en la Societat del Risc Intel·ligència Artificial
Condicionants Genètics Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament Investigació en Ciències de la Infermeria
Direcció d'Empreses Joventut i Societat
Dret Ambiental Mercats Internacionals
Dret de la Empresa i de la Contractació Música com a Art Interdisciplinari        
Economia Nanociències, Materials i Processos: Tecnologia Química de Fronteres
Emprenedoria i Innovació Neurociències
Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible Nutrició i Metabolisme
Engineria Ambiental i Sostenibilitat Energètica Prevenció de Riscos Laborals
Enginyeria Computacional i Matemàtica * Salut Mental: Investig. en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia
Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions
Enginyeria i Tecnologia del Sistemes Electrònics Sistema de Justícia Penal
Enginyeria Termodinàmica de Fluids Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular
Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a LLengua Estrangera/Segona Llengua Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística
Ensenyament de Llengües Estrangeres Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement
Envelliment i Salut Traducció Professional Anglès-Espanyol

*Els estudiants del Màster Enginyeria Computacional i Matemàtica URV-UOC han d'abonar també l'import corresponent als Recursos per l'aprenentatge de la UOC (IVA no inclòs). Els recursos per a l'aprenentatge estan subjectes a un IVA del 4%. La resta de taxes estan exemptes d'IVA. L'enviament a l'estranger dels recursos d'aprenentatge no té cap cost afegit.

  • L'import és: 12,05 euros/crèdit.
  • Periodicitat del pagament: semestral en funció de les assignatures que faci l'estudiant cada semestre.
  • Dates de pagament: cap a l'octubre i el març.
  • Com pagar?: S'haurà d'abonar directament a la UOC. Rebreu un e-mail amb indicacions de com pagar-ho.

Màsters que disposen de recomanacions acordades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents                                                                              
Enginyeria Química

Màsters Erasmus Mundus

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana
Innovació en Enoturisme