saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Genètica, Física i Química Forense

Màster universitari en Genètica, Física i Química Forense - 3a edició

Admissió

El Màster està adreçat a titulats universitari amb formació en ciències experimentals, ciències de la vida i tecnologies afins, com graus en Bioquímica, Biologia, Química, Biotecnologia, Física, Geologia, Medicina, Veterinària, Farmàcia, Ciències Ambientals, Ciència i Tecnologia dels Aliments, o en Enginyeries Tècniques i diplomatures en àmbits científics.

També està adreçat a professionals forenses que vulguin aprofundir en algun aspecte concret.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, també es requereix que presentis:

  • Carta de motivació adreçada a la coordinació acadèmica.
  • Acreditació dels mèrits inclosos en el currículum vitae

Criteris de selecció

  1. Idoneïtat de la titulació d'accés: fins a un màxim de 30 punts.

  2. Expedient acadèmic de la titulació d'accés: fins a un màxim de 30 punts.

  3. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació), acreditada documentalment, relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 20 punts.

  4. Carta de motivació: fins a un màxim de 10 punts.

  5. Coneixement i nivell de llengües diferents de l'espanyol (nivell B2), d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües: fins a un màxim de 10 punts

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat