saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Genètica, Física i Química Forense - 1a edició

El màster ofereix especialització cientificotècnica en l'àmbit forense i té com a objectius:

  • Proporcionar formació científica multidisciplinària avançada en el camp de la pràctica forense en els àmbits de la química, la física, la genètica o l'estadística, per tal que els estudiants adquireixin formació especialitzada en un ampli espectre de disciplines científiques que intervenen en les anàlisis científiques d'evidències de l'escena d'un crim, o fets o circumstàncies relacionades amb un procediment judicial, amb la finalitat que puguin formar part d'equips interdisciplinaris en el seu futur professional.
  • Desenvolupar capacitats en els estudiants per a la interpretació d'evidències en l'escena d'un crim a partir del coneixement dels fonaments químics, físics i biològics de les principals tècniques d'anàlisi forense.
  • Formar professionals amb les competències necessàries per fer avaluacions, informes o peritatges per als diferents organismes públics i privats o per aportar els seus coneixements en laboratoris destinats a l'estudi de problemes relacionats amb la pràctica forense.

Màster Universitari en Genètica, Física i Química Forense

Durada 60 ECTS - 1 curs
Modalitat  Presencial

Horari

Tardes de 15 a 19 hores:

  • de 15:00h a 16:00h, teoria i seminaris
  • de 16:00h a 19:00h, pràctiques de laboratori
Pràctiques externes

No hi ha pràctiques externes. Es preveu la realització del treball de fi de màster que s'ha de dur a terme preferentment en laboratoris externs a la URV.

Idioma d'impartició Català (80%)
Castellà (20%)
Places de nou ingrés  20
Centre Facultat de Química
Pàgina web del màster

Màster Universitari en Genètica, Física i Química Forense

Data d'inici i final de la docència

D’octubre del 2017 fins a març del 2018

D'octubre del 2017 a finals de març del 2018: classes teòriques, seminaris i pràctiques.

D'abril a juny del 2018: treball de fi de màster.

Treball fi de màster Juliol 2018
Coordinació acadèmica Dr. Antoni Romeu Figuerola
Contacta amb nosaltres

Oficina d’Atenció al Màster

977.779.944

postgrau(ELIMINAR)@urv.cat