saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera

Màster universitari en Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera - 5a edició

Màster universitari en Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÉDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 30 12 6 12 60
TOTALS 30 12 6 12 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Assignatures anuals
12855401 Pràctiques Externes 6
12855301 Treball de Fi de Màster 12
Primer quadrimestre
12855101 Aprenentatge i Adquisició de Llengües Estrangeres 3
12855102 Metodologia de l'Ensenyament de Llengües Estrangeres 3
12855103 El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües 3
12835104 Avaluació de las Competències en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12855106 Anàlisi i Producció de Materials Didàctics 3
12855110 Pragmàtica Cultural a l'Aula d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
  Optatives 3
Segon quadrimestre
12855105 Gestió de l'Aula: Dinàmiques de Treball i Tècniques de Comunicació 3
12855107 Noves Tecnologies Aplicades a l'Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12855108 Programació de Cursos i Unitats Didàctiques d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12855109 Gramàtica Formal i Gramàtica Pedagògica en l'Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
  Optatives 9

ASSIGNATURES OPTATIVES:

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2018-19
12855201 Bases per a l'Elaboració d'una Tesi Doctoral 3
12855202 La Cultura a l'Aula d'Espanyol com a Llengua Estrangera: Literatura, Història, Art i Cinema 3
12855203 L'Ensenyament d'Espanyol a Immigrants 3
12855204 L'Ensenyament d'Espanyol com a Llengua estrangera a Nens: Disseny d'Activitats 3
12855205 Espanyol per a Finalitats Específics 3
12855206 L'Ensenyament del Lèxic a l'Aula d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12855207 L'Ensenyament de la Pronunciació a l'Aula d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12855208 Metodologia de la Recerca en Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12855209 Qüestions de Semàntica Lèxica en l'Ensenyament de Llengües Estrangeres 3 No
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12855210 Complements Formatius I: Estudis de Gramàtica Avançada de l'Espanyol 3
12855211 Complements Formatius II: Fonaments de Lingüística General i de Lingüística Aplicada a l'Ensenyament de Llengües 3

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

Calendari d'extinció del Màster d'Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera/Anglès Llengua Estrangera)

CURS 2015-16 CURS 2016-17 CURS 2017-18
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit

Observacions

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de tutoria i examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir d'una convocatòria extraordinària d'avaluació dins d'aquell mateix curs.
    Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
  • En el cas d'assignatures compartides amb el màster, el centre pot oferir docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb tutoria o docència alternativa, l'estudiant ha de pagar l'import íntegre del preu del crèdit. En les assignatures amb només dret a examen, l'estudiant ha de pagar el 15% del preu del crèdit.
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.
Màster en Ensenyament de Llengües Estrangeres: Espanyol/Anglès com a Llengua Estrangera (2010) Màster en Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera (2015)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
12695101 Adquisició de Segones Llengües 6 12855101

12855104
Aprenentatge i Adquisició de Llengües Estrangeres
i
Avaluació de las Competències en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera
3

3
12695102 Metodologia de l'Ensenyament de Segones Llengües 6 12855102

12855105
Metodologia de l'Ensenyament de Llengües Estrangeres
i
Gestió de l'Aula: Dinàmiques de Treball i Tècniques de Comunicació
3

3
12695104 El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües 3 12855103 El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües 3
12695214 Noves Tecnologies en la Classe de Llengües Estrangeres 3 12855107 Noves Tecnologies Aplicades a l'Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12695107 Programació d'Unitats Didàctiques 3 12855108 Programació de Cursos i Unitats Didàctiques d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12695210 Anàlisi de Materials per a l'Ensenyament de Espanyol com a Llengua Estrangera 3 12855106 Anàlisi i Producció de Materials Didàctics 3
12695105 Qüestiones de Gramàtica Espanyola en l'Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera 6 12855109

12855209
Gramàtica Formal i Gramàtica Pedagògica en l’Ensenyament d’Espanyol com a Llengua Estrangera
i
Qüestions de Semàntica Lèxica en l’Ensenyament de Llengües Estrangeres
3

3
12695106 La Pragmàtica Comunicativa a la Classe de Llengua Estrangera 3 12855110 Pragmàtica Cultural a l'Aula d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12695216 L'Ensenyament d'E/LE a Immigrants 3 12855203 L'Ensenyament d'Espanyol a Immigrants 3
12695212 L'Ensenyament de l'Espanyol amb Finalitats Específiques 3 12855205 Espanyol per a Finalitats Específics 3
12695215 Activitats per a l'Ensenyament de Llengües Estrangeres als Infants 3 12855204 L'Ensenyament d'Espanyol com a Llengua estrangera a Nens: Disseny d'Activitats 3
12695110 Bases per l'Elaboració d'una Tesi Doctoral 3 12855201 Bases per a l'Elaboració d'una Tesi Doctoral 3
12695111 Eines de Recerca Empírica 3 12855208 Metodologia de la Recerca en Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12695213 Cultura a la Classe de Llengua Estrangera: Literatura, Història, Art, Cinema 3 12855202 La Cultura a l'Aula d'Espanyol com a Llengua Estrangera: Literatura, Història, Art i Cinema 3