saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÉDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 30 12 6 12 60
TOTALS 30 12 6 12 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Assignatures anuals
12855401 Pràctiques Externes 6
12855301 Treball de Fi de Màster 12
Primer quadrimestre
12855101 Aprenentatge i Adquisició de Llengües Estrangeres 3
12855102 Metodologia de l'Ensenyament de Llengües Estrangeres 3
12855103 El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües 3
12835104 Avaluació de las Competències en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12855106 Anàlisi i Producció de Materials Didàctics 3
12855110 Pragmàtica Cultural a l'Aula d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
  Optatives 3
Segon quadrimestre
12855105 Gestió de l'Aula: Dinàmiques de Treball i Tècniques de Comunicació 3
12855107 Noves Tecnologies Aplicades a l'Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12855108 Programació de Cursos i Unitats Didàctiques d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12855109 Gramàtica Formal i Gramàtica Pedagògica en l'Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
  Optatives 9

ASSIGNATURES OPTATIVES:

En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen en el pla d'estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l'activació anual. 

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12855201 Bases per a l'Elaboració d'una Tesi Doctoral 3
12855202 La Cultura a l'Aula d'Espanyol com a Llengua Estrangera: Literatura, Història, Art i Cinema 3
12855203 L'Ensenyament d'Espanyol a Immigrants 3
12855204 L'Ensenyament d'Espanyol com a Llengua estrangera a Nens: Disseny d'Activitats 3
12855205 Espanyol per a Finalitats Específics 3
12855206 L'Ensenyament del Lèxic a l'Aula d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12855207 L'Ensenyament de la Pronunciació a l'Aula d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12855208 Metodologia de la Recerca en Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12855209 Qüestions de Semàntica Lèxica en l'Ensenyament de Llengües Estrangeres 3

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ: (**)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12855210 Complements Formatius I: Estudis de Gramàtica Avançada de l'Espanyol 3
12855211 Complements Formatius II: Fonaments de Lingüística General i de Lingüística Aplicada a l'Ensenyament de Llengües 3

(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.