saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Dret Ambiental

Titulacions d'admissió

Titulacions universitàries de Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, Economia, Ciències Ambientals, Periodisme, Ciències del Treball i àmbits afins.
Titulacions universitàries de Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals i Ciències Empresarials i àmbits afins.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

  • Carta de motivació
  • Acreditació de coneixement i nivell de llengües diferents a l'espanyol
  • Acreditació de la formació complementària relacionada amb el contingut del màster

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

1. Idoneïtat del títol d’accés: fins a un màxim de 30 punts, d’acord amb l’ordre següent:
    a. Titulats de l’àmbit del dret: fins a un màxim de 30 punts.
    b. Titulats dels àmbits de les ciències ambientals i socials: fins a un màxim de 15 punts.
    c. Altres: 0 punts.

2. Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 35 punts.

3. Carta de motivació: fins a un màxim de 15 punts.

4. Coneixement i nivell de llengües diferents a l’espanyol: fins a un màxim de 15 punts.

5. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 5 punts.