saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Dret Ambiental

Màster universitari en Dret Ambiental - 13a edició

Admissió

El Màster s'adreça a estudiants titulats en Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Economia, Ciències Ambientals, Periodisme, Ciències del Treball, Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals i Ciències Empresarials i altres àmbits afins als esmentats. 

El màster pot ser atractiu pels ensenyaments de l’àmbit de les Ciències Socials, però també de les Ciències Ambientals i la Biologia. Els objectius formatius s'adeqüen també a un perfil de candidat amb titulacions en altres àrees de coneixement, ja sigui funcionari o empleat públic, que pretén afegir nous coneixements acadèmics, habilitats i qualificacions superiors a la seva experiència professional i vocacional.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

  • Carta de motivació
  • Acreditació de coneixement i nivell de llengües diferents a l'espanyol
  • Acreditació de la formació complementària relacionada amb el contingut del màster

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

1. Idoneïtat del títol d’accés: fins a un màxim de 30 punts, d’acord amb l’ordre següent:
    a. Titulats de l’àmbit del dret: fins a un màxim de 30 punts.
    b. Titulats dels àmbits de les ciències ambientals i socials: fins a un màxim de 15 punts.
    c. Altres: 0 punts.

2. Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 35 punts.

3. Carta de motivació: fins a un màxim de 15 punts.

4. Coneixement i nivell de llengües diferents a l’espanyol: fins a un màxim de 15 punts.

5. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 5 punts.

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat