saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Advocacia

ESTRUCTURA

CURS ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASSIGNATURES OPTATIVES PRÀCTIQUES EXTERNES TREBALL DE FI DE MÀSTER TOTALS
1r

54

- 6 -

60

2n - - 24 6 30

TOTALS

54

- 30

6

90

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
15665101 Normativa Col·legial, Deontologia i Torn d'Ofici 4
15665102 Pràctica Professional i Tècniques de Comunicació i Probatòries 3
15665103 Pràctica Penal 4
15665104 Pràctica Civil 6
15665106 Pràctica Laboral 8
15665107 Pràctica Administrativa 8
15665108 Pràctica Tributària 3
15665109 Pràctica Mercantil 3
15665110 Pràctica Constitucional, Internacional i Europea 4
15665111 Pràctica Processal General 3
15665112 Pràctica Processal Civil 3
15665113 Pràctica Processal Penal 5
15665401 Pràctiques Jurídiques 6

SEGON CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
15665402 Estada de Pràctiques Externes I 12
15665403 Estada de Pràctiques Externes II 12
15665301 Treball de Fi de Màster 6