saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Advocacia

Màster universitari en Advocacia - 8a edició

Màster universitari en Advocacia

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 54 - 6 - 60
2n - - 24 6 30
TOTALS 54 - 30 6 90

Primer curs: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
15665101 Normativa Col·legial, Deontologia i Torn d'Ofici 4
15665102 Pràctica Professional i Tècniques de Comunicació i Probatòries 3
15665103 Pràctica Penal 4
15665104 Pràctica Civil 6
15665106 Pràctica Laboral 8
15665107 Pràctica Administrativa 8
15665108 Pràctica Tributària 3
15665109 Pràctica Mercantil 3
15665110 Pràctica Constitucional, Internacional i Europea 4
15665111 Pràctica Processal General 3
15665112 Pràctica Processal Civil 3
15665113 Pràctica Processal Penal 5
15665401 Pràctiques Jurídiques 6

Segons curs: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
15665402 Estada de Pràctiques Externes I 12
15665403 Estada de Pràctiques Externes II 12
15665301 Treball de Fi de Màster 6
ASSIGNATURES DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN DRET DE L'EMPRESA I DE LA CONTRACTACIÓ (2012) ASSIGNATURES DEL MÀSTER EN ADVOCACIA
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
15655107

15655103
Contractació Mercantil

Dret Concursal
3

4
15665109 Pràctica Mercantil 3