saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

Amb aquest grau aprendràs a concebre, dissenyar, implementar, operar i gestionar sistemes, xarxes i serveis de telecomunicacions multimèdia (dades de sensors, so, imatge, vídeo, etc.) i multidispositiu (sensors, mòbils, núvol, servidors distribuïts, satèl·lit, vehicles, persones, etc.) per a diferents escenaris i aplicacions com comunicacions en xarxes de dades, ciutats i cases intel·ligents, internet, internet de les coses, dades massives  (big data), indústria, telefonia, comunicacions òptiques i aeroespacials, i telemedicina. També aprendràs a planificar, implementar i gestionar projectes d'aquest àmbit.

Les assignatures són molt pràctiques i aproximadament un 50% de les hores presencials són pràctiques i projectes en grups reduïts.

Places

40

Idiomes

Català, castellà i anglès

Nota de tall 2018 5

Si estudies aquest grau, has de tenir motivació per conèixer les tecnologies i els serveis associats a les telecomunicacions i a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i els diversos àmbits i aplicacions que tenen. Així mateix, és recomanable que t'interessi adquirir nous coneixements, tenir creativitat i capacitat d'adaptació a un entorn tecnològic i social que canvia ràpidament, i capacitat de treball en equip i lideratge.

  • Un cop t'hagis graduat, et situaràs a l'avantguarda dels coneixements tecnològics en l'àmbit de les telecomunicacions i la telemàtica, ja que aquest  grau t'haurà dotat de competències professionals per donar resposta a les necessitats del mercat actual i a l'avenç tecnològic lligat a les TIC.
  • A partir de tercer curs la titulació es focalitza principalment en les aplicacions i els serveis mòbils, les tecnologies i els serveis de la internet de les coses, les ciutats i cases intel·ligents, i les xarxes de sensors sense fils.
  • Podràs tirar entre dos itineraris d'especialització: sistemes de telecomunicacions i telemàtica.
  • El grau d'inserció laboral dels nostres estudiants és molt elevat.
  • Sistemes de Telecomunicació
  • Telemàtica

Les persones titulades en Telecomunicacions poden fer tasques molt diverses en diferents sectors, gràcies a la transversalitat dels coneixements adquirits i als àmbits en què s'utilitzen eines relacionades amb les TIC. Actualment és una de les enginyeries amb una taxa més alta d'inserció laboral i prestigi reconegut tant a escala nacional com internacional.