saltar al contingut principal
Cercar
URV

La URV en xifres

En aquesta pàgina us facilitem els indicadors institucionals i de posicionament que donen una visió ràpida i exhaustiva de quina és l’evolució i l’estat actual de la URV. Ho presentem en quatre apartats: oferta acadèmica, alumnat, recerca i innovació, i recursos. Aquests apartats s’han agrupat en dos grans blocs: en un hi ha oferta i estudiants, diferenciant els estudis de grau i els de postgrau, i en l’altre s’hi mostra la recerca, la transferència i la producció científica, i els recursos de què disposa la URV per portar-ho a terme.

Docència
Grau
Places ofertes 3.130
Ensenyaments 50
Demanda en primera opció 3.160
Postgrau
Màsters universitaris 47
Doctorat 24
Dades del curs 2017-18    •    Font: Gabinet d'Estudis i Anàlisi de la Informació
Pujar
Alumnat
Grau
Nous estudiants 2.852
Estudiants per àmbits de coneixement (nombre i percentatge)
Arts i humanitats 774 7,0%
Ciències 839 7,5%
Ciències de la salut 2.618 23,5%
Ciències socials i jurídiques 5.072 45,5%
Enginyeria i arquitectura 1.838 16,5%
Total estudiants 11.141 100%
Alumnat de la URV en programes de mobilitat* 619
Alumnat en estades a la URV* 469
Taxa de rendiment (crèdits aprovats/crèdits matriculats)* 82,6%
Persones titulades* 2.012
Postgrau
Alumnat de postgrau 2.560
Alumnat estranger de postgrau (%) 32%
Alumnat de màsters universitaris 1.358
Persones titulades de màster* 679
Alumnat matriculat en estudis de doctorat 1.202
Tesis llegides* 234
Estudiants de formació permanent 4.348

Dades del curs 2017-18   *Dades del curs 2016-17

•    Font: Gabinet d'Estudis i Anàlisi de la Informació

Pujar
R+D+I
Recerca i transferència
Finançament competitiu captat (milions d'euros) 9,5
Finançament no competitiu captat (milions d'euros) 7,3
Instituts  i centres de recerca  

Producció i productivitat científica

Publicacions Web of Science / S COPUS 1.313
   
Àrees d'excel·lència ESI 9
Dades de l'any 2017   •    Font: Gabinet d'Estudis i Anàlisi de la Informació
Pujar
Recursos
Recursos humans
Personal acadèmic total (EJC) 1.145,6
Personal d'administració i serveis (PAS)(EJC) 703,9
Recursos econòmics
Pressupost anual (milions d'euros) 103,2
Recursos materials
Superfície total construïda (m2) 167.484
Dades de l'any 2017     •    Font: Gabinet d'Estudis i Anàlisi de la Informació
Pujar