saltar al contingut principal
Cercar
URV

La URV en xifres

En aquesta pàgina us facilitem els indicadors institucionals i de posicionament que donen una visió ràpida i exhaustiva de quina és l’evolució i l’estat actual de la URV. Ho presentem en quatre apartats: oferta acadèmica, alumnat, recerca i innovació, i recursos. Aquests apartats s’han agrupat en dos grans blocs: en un hi ha oferta i estudiants, diferenciant els estudis de grau i els de postgrau, i en l’altre s’hi mostra la recerca, la transferència i la producció científica, i els recursos de què disposa la URV per portar-ho a terme.

Docència
Grau
Places ofertes 3.135
Ensenyaments 47
Demanda en primera opció 3.352
Postgrau
Màsters universitaris 48
Doctorat 23
Dades del curs 2016-17    •    Font: Gabinet d'Estudis i Anàlisi de la Informació
Pujar
Alumnat
Grau
Nous estudiants 2.908
Estudiants per àmbits de coneixement (nombre i percentatge)
Arts i humanitats 781 6,9%
Ciències 832 7,3%
Ciències de la salut 2.648 23,3%
Ciències socials i jurídiques 5.187 45,7%
Enginyeria i arquitectura 1.912 16,8%
Total estudiants 11.360 100%
Alumnat de la URV en programes de mobilitat* 491
Alumnat en estades a la URV* 460
Taxa de rendiment (crèdits aprovats/crèdits matriculats)* 82,7%
Persones titulades* 1.979
Postgrau
Alumnat de postgrau 2.494
Alumnat estranger de postgrau (%) 29%
Alumnat de màsters universitaris 1.257
Persones titulades de màster* 681
Alumnat matriculat en estudis de doctorat 1.237
Tesis llegides* 242
Estudiants de formació permanent 3.571

Dades del curs 2016-17   *Dades del curs 2015-16

•    Font: Gabinet d'Estudis i Anàlisi de la Informació

Pujar
R+D+I
Recerca i transferència
Finançament competitiu captat (milions d'euros) 19,0
Finançament no competitiu captat (milions d'euros) 6,0
Instituts  i centres de recerca  

Producció i productivitat científica

Publicacions Web of Science / S COPUS 1.261
   
Àrees d'excel·lència ESI 8
Dades de l'any 2016   •    Font: Gabinet d'Estudis i Anàlisi de la Informació
Pujar
Recursos
Recursos humans
Personal acadèmic total (EJC) 1.137
Personal d'administració i serveis (PAS)(EJC) 705
Recursos econòmics
Pressupost anual (milions d'euros) 100,7
Recursos materials
Superfície total construïda (m2) 167.505
Dades de l'any 2016     •    Font: Gabinet d'Estudis i Anàlisi de la Informació
Pujar