saltar al contingut principal
Cercar
URV

La URV en xifres

En aquesta pàgina us facilitem els indicadors institucionals i de posicionament que donen una visió ràpida i exhaustiva de quina és l’evolució i l’estat actual de la URV. Ho presentem en quatre apartats: oferta acadèmica, alumnat, recerca i innovació, i recursos. Aquests apartats s’han agrupat en dos grans blocs: en un hi ha oferta i estudiants, diferenciant els estudis de grau i els de postgrau, i en l’altre s’hi mostra la recerca, la transferència i la producció científica, i els recursos de què disposa la URV per portar-ho a terme.

Docència
Grau
Places ofertes 3.075
Ensenyaments 49
Demanda en primera opció 3.672
Postgrau
Màsters universitaris 52
Doctorat 25
Dades del curs 2018-19    •    Font: Gabinet de la Rectora
Pujar
Alumnat
Grau
Nous estudiants 3.130
Estudiants per àmbits de coneixement (nombre i percentatge)
Arts i humanitats 841 7%
Ciències 859 8%
Ciències de la salut 2.650 23%
Ciències socials i jurídiques 5.044 45%
Enginyeria i arquitectura 1.968 17%
Total estudiants 11.362 100%
Alumnat de la URV en programes de mobilitat* 592
Alumnat en estades a la URV* 454
Taxa de rendiment (crèdits aprovats/crèdits matriculats)* 83,3%
Persones titulades* 1.840
Postgrau
Alumnat de postgrau 2.686
Alumnat estranger de postgrau (%) 34%
Alumnat de màsters universitaris 1.472
Persones titulades de màster* 751
Alumnat matriculat en estudis de doctorat 1.214
Tesis llegides* 154
Estudiants de formació permanent 4.168

Dades del curs 2018-19   *Dades del curs 2017-18

•    Font: Gabinet de la Rectora

Pujar
R+D+I
Recerca i transferència
Finançament competitiu captat (milions d'euros) 17,8
Finançament no competitiu captat (milions d'euros) 7,9
Instituts  i centres de recerca  

Producció i productivitat científica

Publicacions Web of Science / SCOPUS 1.399
   
Àrees d'excel·lència ESI 10
Dades de l'any 2018   •    Font: Gabinet de la Rectora
Pujar
Recursos
Recursos humans
Personal acadèmic total (EJC) 1.173,7
Personal d'administració i serveis (PAS)(EJC) 689,1
Recursos econòmics
Pressupost anual (milions d'euros) 104,1
Recursos materials
Superfície total construïda (m2) 167.484
Dades de l'any 2018     •    Font: Gabinet de la Rectora
Pujar