saltar al contingut principal
Cercar
URV

La URV en xifres

En aquesta pàgina us facilitem els indicadors institucionals i de posicionament que donen una visió ràpida i exhaustiva de quina és l’evolució i l’estat actual de la URV. Ho presentem en quatre apartats: oferta acadèmica, alumnat, recerca i innovació, i recursos. Aquests apartats s’han agrupat en dos grans blocs: en un hi ha oferta i estudiants, diferenciant els estudis de grau i els de postgrau, i en l’altre s’hi mostra la recerca, la transferència i la producció científica, i els recursos de què disposa la URV per portar-ho a terme.

Docència
Grau
Places ofertes 3.295
Ensenyaments 47
Demanda en primera opció 3.356
Postgrau
Màsters universitaris 49
Doctorat 23
Dades del curs 2015-16    •    Font: Gabinet Tècnic del Rectorat
Pujar
Alumnat
Grau
Nous estudiants 3.055
Estudiants per àmbits de coneixement (nombre i percentatge)
Arts i humanitats 762 6,6%
Ciències 789 6,9%
Ciències de la salut 2.647 23%
Ciències socials i jurídiques 5.369 46,7%
Enginyeria i arquitectura 1.933 16,8%
Total estudiants 11.500 100%
Alumnat de la URV en programes de mobilitat* 447
Alumnat en estades a la URV* 409
Taxa de rendiment (crèdits aprovats/crèdits matriculats)* 83,2%
Persones titulades* 2.025
Postgrau
Alumnat de postgrau 2.477
Alumnat estranger de postgrau (%) 27%
Alumnat de màsters universitaris 1.226
Persones titulades de màster* 552
Alumnat matriculat en estudis de doctorat 1.251
Tesis llegides* 191
Estudiants de formació permanent 3.941

Dades del curs 2015-16   *Dades del curs 2014-15

•    Font: Gabinet Tècnic del Rectorat

Pujar
R+D+I
Recerca i transferència
Finançament competitiu captat (milions d'euros) 18,9
Finançament no competitiu captat (milions d'euros) 10,7
Instituts  i centres de recerca  

Producció i productivitat científica

Publicacions Web of Science / S COPUS 1.224
   
Àrees d'excel·lència ESI 7
Dades de l'any 2015   •    Font: Gabinet Tècnic del Rectorat
Pujar
Recursos
Recursos humans
Personal acadèmic total (EJC) 1.154
Personal d'administració i serveis (PAS)(EJC) 666
Recursos econòmics
Pressupost anual (milions d'euros) 98,9
Recursos materials
Superfície total construïda (m2) 167.375
Dades de l'any 2015     •    Font: Gabinet Tècnic del Rectorat
Pujar