saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Història

Amb aquest grau assoliràs els coneixements, els mètodes i les tècniques indispensables en la societat actual per convertir-te en un historiador o historiadora. L'objectiu és que l'anàlisi i reflexió sobre el passat de la humanitat et permeti entendre i explicar el present. Així, aprendràs a analitzar els  processos socials històrics i contemporanis, per comprendre i explicar problemàtiques humanes i oferir-hi solucions. La titulació ofereix una formació generalista, al mateix temps que et permet especialitzar-te a través de diverses mencions: Prehistòria, Història Antiga i Història Medieval, o Història Moderna i Contemporània.

Podràs especialitzar-te en Prehistòria, Història Antiga i Història Medieval o en Història Moderna i Contemporània.

Places

75 (Història + Història de l’Art i Arqueologia)

Idiomes

Català i castellà

Nota de tall 2019

5,00

Com a qualitats desitjables dels alumnes de nou ingrés, cal destacar la constància, responsabilitat, capacitat d'estudi, anàlisi crítica i disposició per al treball individual i en equip. És important que l'estudiant mostri interès per conèixer el progrés de l'evolució humana i la formació i desenvolupament dels principals sistemes econòmics, polítics i socials.

La URV té una gran experiència docent en l'ensenyament de la història. Des de l'inici fins a l'actualitat, el professorat del Departament ha destacat tant per la vàlua docent com per la implicació en la recerca local, nacional o internacional, la qual cosa es transmet a la docència, alhora que permet que els estudiants puguin implicar-se des de molt aviat en temes relacionats amb la investigació històrica. Hi contribueix també la possibilitat de fer pràctiques en moltes empreses o centres del territori que duen a terme tasques de recerca o difusió històrica i tenen convenis de pràctiques amb la URV.

Si vols estudiar Història amb nosaltres, mira.

  • Prehistòria, Història Antiga i Història Medieval. Aquesta menció et permet adquirir una formació completa en el coneixement i anàlisi des de la prehistòria fins al final de l'edat mitjana. Té continuïtat natural en els màsters Arqueologia Clàssica, Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, i Identitat Europea Medieval.
  • Història Moderna i Contemporània. Aquesta menció estudia el procés de transformació econòmica, social i política des de les etapes finals de l'antic règim fins a l'actualitat, posant l'accent en diversos temes de debat històric que marquen el camí de la societat actual.

Un cop t'hagis graduat, podràs treballar com a historiador o historiadora en diversos àmbits professionals:

  • Ensenyament secundari i superior.
  • Gestió d’arqueologia: direcció d'intervencions arqueològiques, redacció de memòries i informes arqueològics, disseny de projectes arqueològics o relacionats amb l'arqueologia (museïtzació de jaciments, socialització, difusió, etc.).
  • Arxius i biblioteques: documentalista, conservació o gestió.
  • Recerca: participació en projectes, gestió, avaluació de projectes, peritatges.
  • Gestió i conservació del patrimoni històric i cultural: gestió de museus, conservació de béns culturals, gestió d'exposicions (comissariat), assessorament.
  • Altres àmbits: sector editorial i de mitjans de comunicació, de l'Administració pública i turisme.