ir al contenido principal
Buscar
URV

Programa SICUE


SICUE és un programa de mobilitat nacional basat en un sistema d’intercanvi que permet que un/a estudiant universitari/a faci part dels estudis en una universitat espanyola diferent de la seva, amb garanties de reconeixement acadèmic, aprofitament i adequació al perfil curricular.

Convocatòria SICUE 2023-2024 URV

 • Llegeix atentament les bases de la convocatòria.
 • Pots demanar fins a 5 opcions en ordre de preferència a la sol·licitud.
 • Comprova que compleixes els REQUISITS segons el teu ensenyament
 • Mira a quines universitats pots anar segons els teus estudis a l'oferta de destinacions: quantes places hi ha, quants mesos pots estar-hi de mobilitat, la pàgina web de la universitat...
 • Comença la sol·licitud avui i continua-la un altre dia, però recorda que l'has d'enviar dins del termini!

CALENDARI

Publicació de la convocatòria 10 de febrer de 2023
Termini de presentació de sol·licituds

De l'13 al 27 de febrer de 2023 (inclòs)

Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses 2 de març de 2023
Període d'al·legacions Del 3 al 16 de març de 2023
Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses 20 de març de 2023
Publicació de la proposta de resolució 31 de març de 2023
Acceptació o renúncia de la mobilitat i reclamacions Del 3 al 14 d’abril de 2023
Publicació de les places vacants 18 d'abril de 2023
Sol·licitud de les places vacants Del 19 al 25 d'abril de 2023
Publicació de la proposta de resolució definitiva 9 de maig de 2023
Acceptació o renúncia de la mobilitat i reclamacions Del 10 al 16 de maig de 2023
Publicació de la resolució definitiva 18 de maig de 2023
Signatura Acord Acadèmic Fins l'14 de juliol de 2023 per acords acadèmics del primer quadrimestre i anuals.

Fins el 28 d'octubre de 2023 per acords acadèmics del segon quadrimestre.

TRÀMITS Abans de marxar

 1. Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de places, pots acceptar o rebutjar la plaça de mobilitat que se t'ha assignat (a partir de la data especificada en el calendari de la convocatòria). Aquest tràmit es realitza mitjançant del Portal de mobilitat.
 2. Admissió a la universitat de destinació: el Centre Internacional s'encarrega de comunicar a les universitats de destinació quins estudiants ha seleccionat per fer l'estada, però algunes universitats demanen als estudiants seleccionats que facin algun tràmit addicional, o que s'hi registrin d'una manera específica. Recordeu que aquesta gestió és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que us puguin exigir.
  • El Centre Internacional envia les vostres dades a la universitat assignada i aquesta espera que hi feu un registre.
  • A partir d'aquest moment és responsabilitat teva seguir el procediment de la universitat d'acollida i mantenir-hi la comunicació.
 3. Acord Acadèmic (Impreso C): abans de marxar, heu de pactar amb el vostre coordinador acadèmic quines assignatures cursareu a la universitat de destinació i quina serà la seva correspondència a la URV. Aquest acord també ha d'obtenir el vistiplau del coordinador acadèmic de la universitat de destinació. En aquest document hi consten les assignatures que has de matricular en concepte de mobilitat.
 • Renúncia: Si després d'haver fet l'acceptació decidiu no realitzar l'estada de mobilitat, heu de presentar l'Imprès de renúnica (Impreso D) al Centre Internacional. El termini de renúncia és fins un mes abans de l'inici del semestre. Si no es comunica dins del termini, hi ha una penalització en la propera convocatòria de mobilitat, a excepció que sigui per causa de força major o pandèmia.

TRÀMITS Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la teva incorporació a la universitat de destinació has de justificar que has començat la teva estada per poder rebre el primer pagament de les beques. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) i realitza les següents tasques:

 1. Certificat d'estada amb la data d'arribada signat per la universitat de destinació.
 2. Formulari de Dades de contacte durant l'estada, perquè la URV pugui localitzar-te en cas de necessitat mentre estàs de mobilitat.
 3. Si hi ha canvis en les assignatures de mobilitat que havies escollit s'ha de reflectir a l’Acord Acadèmic (Impreso C), a l’apartat de canvis i gestionar l'aprovació de totes les parts. Cal que el tornis a pujar a l’ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual).

TRÀMITS Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la teva estada has d'acabar els tràmits de mobilitat. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) i realitza les següents tasques: 

 1. Certificat d'estada, signat per la universitat de destinació. En aquest document s'especifica la durada real de la teva estada.
 2. Acord Acadèmic (Impreso C) signat per totes les parts, amb els canvis corresponents en cas d’haver-ne realitzat.

La teva universitat de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Certificat Acadèmic, un document on consten les teves qualificacions i que serveix per fer el reconeixement de les assignatures que has cursat durant l'estada.

Models de documents

Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) per fer un seguiment dels tràmits pendents i realitzats, consulta la descripció detallada de cada tasca i tramita els documents.