saltar al contingut principal
Cercar
URV

Recerca


La recerca duta a terme a la càtedra Universitat-empresa s’ocupa de la dimensió agregada de la innovació, analitzant la natura dels agents que participen en el sistema d’innovació i les interaccions que s’estableixen entre els agents del sistema i altres territoris.

La innovació s’analitza tan a escala regional com sectorial a través de dos conceptes claus: el sistema regional d’innovació (els agents que participen en el procés innovador a Catalunya) i el sistema sectorial d’innovació (els agents que participen en les agrupacions sectorials i tecnològiques més significatives: farmàcia i biotecnologia, tecnologies TIC i serveis avançats adreçats a les empreses, indústria de l’automoció, sistema financer, etc.).

També la recerca aplicada aborda la dimensió més micro de la innovació. En aquest sentit, s’ocupa dels perfils de les empreses més innovadores, la relació entre els diferents tipus d’innovació al si de l’empresa: producte, procés, organitzativa i màrqueting (Manual d’Oslo, 2005), la incidència de l’entorn territorial sobre la innovació, etc. L’objectiu en aquesta línia de recerca és dissenyar un protocol que faciliti l’adopció de la innovació com una actuació estratègica de l’empresa catalana i, en definitiva, millori la gestió de la innovació a l’empresa.

Els resultats d’aquests treballs es publicaran en revistes internacionals de gran prestigi com ara Research Policy, Growth and Change, Economics of Innovation and News Technology, Review of Industrial Organization, Small Business Economics i International Entrepreneurship and Management Journal.

Relació de publicacions recents del personal adscrit a la càtedra:

2017

Teruel Carrizosa, Mercedes i de Wit, Gerrit (2017):”Determinants of High-Growth Firms: Why Do Some Countries Have More High-Growth Frims than Others?”, in Bonnet, Jean, Dejardin, Marcus i Garcia Perez de Lema, Domingo (eds.) Exploring the Entrepreneurial Society: Institutions, Behaviors and Outcomes, Edward Elgar”. 

Teruel Carrizosa, Mercedes i Segarra, Agustí (2017): "The Link between Gender Diversity and Innovation: What is the Role of Firm Size?", International Review of Entrepreneurship, 15(3), 319-340”.

García-Quevedo, J. , Segarra, Agustí i Teruel, Mercedes (2017): "Financial constraints and the failure of innovation projects", Technological Forecasting & Social Change, forthcoming”.

Teruel Carrizosa, Mercedes (2017): “És necessari reindustrialitzar la Unió Europea?”.

2016


Teruel Carrizosa, Mercedes; Segarra Blasco, Agustí; García Quevedo, José (2016) “Restricciones financieras y el abandono de proyectos de innovación en las empresas españolas”

Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes; Jové Llopis, Elisenda (2016) “High-growth firms and innovation in European countries”.

2015


Coad, A.; Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (2015): "Innovation and firm growth: does firm age play a role?

Segarra, A. (2015): "Ocupació i atur a les comarques de Tarragona. On ens porten les
polítiques restrictives?", Indicador d'Economia (Especial 15 anys), Octubre 2015, 36-37.

Costa-Campi, María Teresa , JoséGarcía-Quevedo, José i Segarra, Agustí (2015): "Energy efficiency determinants: An empiricalanalysis of Spanish innovative firms", Política Energètica, 83, 229-239.

2014


Segarra, A. (2014): "La política de innovación", Mediterráneo Económico, 25, 251-264.

Audretsch, D.B.; Coad, A.; Segarra,A. (2014): "Firm growth and innovation", Small Business Economics, 43(4), 743-749.

Audretsch, D. B.; Segarra, A.; Teruel, M. (2014): "Why not all young firms invest in R&D", Small Business Economics, 43(4), 751-766.

Segarra, A.; Teruel, M. (2014): "High-Growth Firms andinnovation: an empirical analysis for Spanish firms", Small Business Economics, 43(4), 805-821.

2013


Segarra, A. (2013) "El paper de la URV sobre el territori: una proposta per retre comptes", Revista Econòmica de Catalunya, 67: 16-27.

Coad, A.; Segarra, A. i Teruel, M. (2013): “Like milk or wine: does firm performance improve with age?”, Structural Change and Economic Dynamics, 24, 173-189.

2012


Segarra, A. i Teruel, M. (2012). “An Appraisal of Firm Size Distrubtion; Does Sample Size Matter?”, Journal of Economic Behavior & Organization, 82(1): 314-328.

Coad, A. i Teruel, M (2012): “Inter-firm rivalry and firm growth: is there any evidence of direct competition between firms?”, Industrial and Corporate Change, June 2012: 1-29

2011


Segarra, A. i Teruel, M. (2011). "Productivity and R&D sources: evidence for Catalan firms", Economics of Innovation and New Technology, 20(8): 727-748.

2010


Segarra, A. (2010). “Innovation and productivity in manufacturing and service firms in Catalonia: a regional approach”, Economics of Innovation and New Technology, 19 (3, 233-258).

Segarra, A. i Teruel. M. (2010): “Obstáculos de las empresas para innovar”. Análisis sobre ciencia e innovación en España. 14: 444-473.

2009


Agustí Segarra Blasco (2009): Dinámica empresarial e innovación: la incidencia del espacio, Investigaciones Regionales, VOL. 15: 5-23

David B. Audretsch (2009): Capital emprendedor y crecimiento económico, Investigaciones Regionales, VOL. 15:  27-35

María Callejón* y Vicente Ortún (2009): La caja negra de la dinámica empresarial, Investigaciones Regionales, VOL. 15:167-189

Mercedes Teruel Carrizosa and Agustí Segarra Blascoa (2009): Immigration and Firm Performance: a city-level, Investigaciones Regionales, VOL. 15:111-137

José García Quevedo y Sergio Afcha Chávez (2009): Un análisis comparativo entre las subvenciones estatales y regionales, Investigaciones Regionales, VOL. 15:227-294

2008


Segarra, A.; García, J.; Teruel, M. (2008). “Barriers to Innovation and Public Policy in Catalonia”, International Entrepreneurship and Management Journal, 4(4): 431-451.

Segarra, A.; Arauzo, J.M. (2008). “External Sources of Innovation and Industry-Universities interaction: evidence from Spanish firms”, Research Policy, 37,1283-1295.

Segarra, A. (dir.); Teruel, M.; Arauzo, J.M.; Iranzo, S.; Gombau, V. (2008). Dinámica empresarial, creación de empleo y productividad en las manufacturas españolas: un estudio a nivel de empresa. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.