saltar al contingut principal
Cercar
URV


Diana Marín Cosarnau
Professora de l’àrea de Dret internacional privat. Diploma d’estudis avançats en el Departament de Dret i Economia internacionals. Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona. La seva principal línea de recerca es centra en el Dret d’estrangeria. Autora de varies publicacions en llibres i revistes científiques, com El asunto Mccarthy: nuevos matices a la protección que ofrece el estatuto de ciudadano de la Unión (2012), i la monografia La reagrupación familiar en el Derecho comunitario: problemas de discriminación inversa (2010). Ha participat en varis projectes de recerca competitius en els que destaca “Reforma de la normativa española para facilitar la aplicación de los reglamentos comunitarios y normativa convencional relacionada que regulan competencia judicial internacional y la eficacia de las decisiones judiciales y extrajudiciales” (DER 2008 05354) y “La aplicación del derecho extranjero por parte de los tribunales de Cataluña” (2009 PBR 00040). Professora de l’assignatura del MUDEC “Contratación laboral nacional e internacional”, responsable de la Introducción al Derecho internacional privado en els complements formatius i coordinadora del Bloc I. També imparteix docència a altres màsters en els àmbits del Dret d’estrangeria.