saltar al contingut principal
Cercar
URV

La URV cap a l'EEES: Metodologia per a l'adaptació de titulacions a l'EEES

Les directrius marcades pels òrgans de govern de la URV expressen la voluntat de que tots els ensenyaments efectuïn l’adaptació als paràmetres fixats per l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

És per aquest motiu que el procés d’adaptació parteix d’exercicis metodològics on es treballen els continguts d’una manera neutra, per tal de familiaritzar a professors/es i responsables d’ensenyament en els criteris i paràmetres fixats per Bolonya, generant d’aquesta manera dinàmiques proactives de canvi per fer front a aquest nou repte.

  Model docent de la URV: competències

  • El model docent de la URV: competències específiques, transversals i nuclears.

El model educatiu que impulsa el PLED es trasllada des de la perspectiva del professor (ensenyar) a la perspectiva de l’alumne (aprendre), per a definir com a nucli del procés de formació allò que els titulats han d’adquirir en termes de resultats d’aprenentatge en base a competències.


El model de competències de la URV es concreta amb competències específiques, transversals i nuclears. Podeu trobar més informació a la publicació: La URV cap a l'EEES.

Objectius 

  • Elaborar plans docents en sintonia amb l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Aquest objectiu general està acompanyat d’altres objectius que, implícita o explícitament, es vinculen a aquest procés:

  • Reflexionar sobre la pràctica docent per millorar-la.
  • Endegar processos d’innovació en els mètodes d’ensenyament, en els processos d’avaluació, en la definició d’objectius i la selecció de continguts.
  • Familiaritzar-se amb la nomenclatura de Bolonya.

Centres i ensenyaments participants

Han participat tots els ensenyaments de 1er i 2n cicle de la URV homologats, tenint en compte la transformació a l’estructura grau/postgrau característica de l’EEES.

Metodologia

S’han definit vuit tasques per realitzar el procés d’adaptació de la URV a l’EEES. A través d'uns agents claus que intervenen en aquest procés de canvi: professors i responsables d’ensenyament (R d'E)

Tasques

R d’E

Professors

1. Reunió de planificació

x

 

2. Disseny de perfil acadèmic - professional i competències

x

 

3. Relació de competències amb objectius d’aprenentatge per assignatures

 

x

4. Planificació global del curs

x

x

5. Elaboració llistat de metodologies docents

x

 

6. Elaboració de guies docents per assignatura

 

x

7. Elaboració de guies d’aprenentatge per assignatura

 

x

8. Coordinació de plans de treball

x

x

Mecanismes de seguiment del procés per l’assegurament de la qualitat

x

x