saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial

Titulacions d'admissió

Els estudiants poden accedir als estudis de màster a través de les titulacions següents:

  • Titulats universitaris oficials de Grau, Llicenciats Enginyers en Informàtica, Telecomunicacions, Física, Matemàtiques i àmbits afins.
  • Titulats universitaris oficials: Diplomats, Enginyers Tècnics en Informàtica, Telecomunicacions i àmbits afins.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

  • Nivell B1 d'anglès, donat que el màster s'imparteix en la seva totalitat en aquest idioma. Els candidats que tinguin la llengua anglesa com a pròpia o que la llengua vehicular de les seves titulacions anteriors al màster hagi estat l'anglès, no han d'acreditar el coneixement d'aquesta llengua.

La Comissió d'Admissió del màster podrà establir mecanismes d'avaluació com ara entrevistes o proves de nivell addicionals.

Criteris de selecció

La selecció dels alumnes es durà a terme d'acord amb els criteris següents:

  • Nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster. (Fins a un màxim de 10 punts)
  • Si presenta alguna altra titulació universitària oficial en Informàtica o àmbits afins, a més de la que dóna accés al màster. (Fins a un màxim de 2 punts)
  • Diplomes oficials d'anglès: First Certificate o equivalent (B2), o certificats de nivell superior. (Fins a un màxim d'1 punt)


Les sol·licituds s'ordenaran de major a menor segons la puntuació obtinguda (suma dels punts aconseguits en els apartats (1, 2 i 3). No obstant, si no hi ha situació d'insuficiència de places, l'òrgan d'admissió podrà admetre a tots els estudiants preinscrits sense necessitat de prioritzar-los en funció dels seus mèrits.