saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial

Màster universitari en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial - 3a edició

Admissió

Aquest Màster va adreçat a titulacions universitàries en Informàtica, Enginyeria Tècnica Informàtica, Telecomunicacions, Física, Matemàtiques i àmbits afins.

El Màster està dirigit a candidats que reuneixin els següents perfils acadèmics i personals:

  • Haver cursat Grau en Enginyeria Informàtica o Enginyeria afí.
  • Tenir coneixements de Programació i Matemàtiques per a l'Enginyeria.
  • Disposar d'una maduració personal derivada de la seva formació universitària prèvia, que els haurà donat capacitats (planificació del treball, coneixement d'eines de recerca d'informació, capacitat de transmissió oral i escrita d'informació, coneixement bàsic d'anglès i desenvolupament de treball tant autònom com en equip) que seran reforçades i millorades en els estudis de màster.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

  • Nivell B1 d'anglès, donat que el màster s'imparteix en la seva totalitat en aquest idioma. Els candidats que tinguin la llengua anglesa com a pròpia o que la llengua vehicular de les seves titulacions anteriors al màster hagi estat l'anglès, no han d'acreditar el coneixement d'aquesta llengua.

La Comissió d'Admissió del màster podrà establir mecanismes d'avaluació com ara entrevistes o proves de nivell addicionals.

Criteris de selecció

La selecció dels alumnes es durà a terme d'acord amb els criteris següents:

  • Nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster. (Fins a un màxim de 10 punts)
  • Si presenta alguna altra titulació universitària oficial en Informàtica o àmbits afins, a més de la que dóna accés al màster. (Fins a un màxim de 2 punts)
  • Diplomes oficials d'anglès: First Certificate o equivalent (B2), o certificats de nivell superior. (Fins a un màxim d'1 punt)


Les sol·licituds s'ordenaran de major a menor segons la puntuació obtinguda (suma dels punts aconseguits en els apartats (1, 2 i 3). No obstant, si no hi ha situació d'insuficiència de places, l'òrgan d'admissió podrà admetre a tots els estudiants preinscrits sense necessitat de prioritzar-los en funció dels seus mèrits.

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat