saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 36 15 9 60
TOTALS 36 15 9 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17685101 Criptologia i Seguretat de la Informació 4.5
17685102 Informàtica Forense 4.5
17685103 Identificació Biomètrica 4.5
17685104 Sistemes Multiagent 4.5
17685105 Visió Artificial i Reconeixement de Patrons 4.5
17685106 Computació Neuronal i Evolutiva 4.5
  Optatives 6
Segon quadrimestre
17685107 Protecció de la Privadesa 4,5
17685108 Sistemes d'Ajuda a la Presa de Decisions Multicriteri 4,5
17685301 Treball de Fi de Màster 9
  Optatives 9

ASSIGNATURES OPTATIVES:

En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen al pla d'estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l'activació anual.

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
17685201 Arquitectures Segures de Sistemes Distribuïts 3
17685202 Computació Ubiqua 3
17685203 Investigació i Emprenedoria en Seguretat i Intel·ligència Artificial 3
17685204 Planificació i Raonament Aproximat 3
17685205 Representació i Enginyeria del Coneixement 3
17685206 Sistemes de Visualització i Interacció 3
17685207 Seguretat Multimèdia 3
17685208 Xarxes Complexes 3

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ (**):

- Per als estudiants que han realitzat l'Enginyeria Tècnica en Informàtica (Gestió o Sistemes):

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
17234126 Modelització i Visualització 6
17234117 Tècniques Avançades de Programació 6
17234106 Sistemes Distribuïts 6
17234120 Seguretat en Xarxes 6
17234128 Intel·ligència Artificial 6

Per als estudiants que han realitzat l'Enginyeria Tècnica Industrial (en Electrònica Industrial o Electricitat) o la Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions (Telemàtica):

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
17234126 Modelatge i Visualització 6
17234117 Tècniques Avançades de Programació 6
17234106 Sistemes Distribuïts 6
17234105 Anàlisis i Diseny d'Aplicacions 6
17234128 Intel·ligència Artificial 6

Per als estudiants d'enginyeries en el camp de les TIC (excepte informàtica, que no requereix complements):

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
17234120 Seguretat en Xarxes 6
17234128 Intel·ligència Artificial 6

Per als estudiants de graus o llicenciatures de Matemàtiques, Física o afins:

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
17234120 Seguretat en Xarxes 6
17234128 Intel·ligència Artificial 6


(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.