saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i...

Màster interuniversitari en Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament - 10a edició

Màster interuniversitari en Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER  CRÈDITS TOTALS

1r

15

17

10
(obligatòria)
18 (obligatòria)

60

TOTALS

15

17

10

18

60

PRIMER CURS: Assignatures obligatòries comunes per a tots els mòduls

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
14605123 Pràctiques Externes 10
14605124 Treball de Fi de Màster                          18

Es recomana cursar el pla d'estudis seguint l'estructura següent:

PRIMER CURS: ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

MÒDUL 1: Nutrició i Genètica en Pediatria
(Es recomana a l'estudiant cursar 2 crèdits obligatoris d'aquest mòdul). Consultar l’oferta d’optatives
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
14605103 Bases Moleculars del Creixement i Desenvolupament 1
14605107 Nutrigenòmica i Nutrigenètica en Pediatria 1
14605119 Conceptes Bàsics de Genètica, Tècniques de Diagnòstic, Assessorament i Tèrapia Genètica. Tractament de Malalties Metàboliques 1
14605210 Patologia Respiratòria Crònica, Genèticament Condicionada, i els seus Efectes sobre el Desenvolupament (optativa) 1
14605217 Aspectes Nutricionals de Malalties d'Origen Genètic i Síndromes Malformatives (optativa) 1
MÒDUL 2: Creixement i Desenvolupament
(Es recomana a l’estudiant cursar 2 crèdits obligatoris d'aquest mòdul). Consultar l'oferta d'optatives
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
14605104 Patologia del Desenvolupament 1
14605108 Condicionants Nutricionals del Creixement i Desenvolupament 1
14605114 Aspectes Actuals Teòrics i Pràctics en el Neurodesenvolupament 1
14605125 Avenços en l'Estudi de l'Alçada Baixa i Trastorns del Creixement 1
14605204

Medicina de l'Adolescent (optativa)

1
14605205 Avaluació i Tractament Neuropsicològic de l'Infant d'Alt Risc (optativa) 1
14605212 Avenços en l'Estudi de la Pubertat (optativa) 1
14605213 Efectes del Càncer i del seu Tractament en el Creixement i Desenvolupament (optativa) 1
MÒDUL 3: Nutrició i Metabolisme en Pediatria
(Es recomana a l'estudiant cursar 6 crèdits obligatoris d'aquest mòdul). Consultar l'oferta d'optatives
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
14605101 Nous Aspectes de l'Alimentació de l'Infant en la Malaltia 3
14605102 Nutrició Precoç i les seves Conseqüències Metabòliques Tardanes 2
14605109 Paper dels Nutrients en Etapes Crítiques del Desenvolupament en la Programació Metabòlica de les Malalties de l'Infant i de l'Adult 3
14605110 Alimentació i Nutrició de l'Infant Sa i de l'Infant Malalt 2
14605115 Nutrició i Composició Corporal 2
14605116 Avenços en l'Estudi de l'Origen de les Malaties de la Infància i de l'Adult en el Període Perinatal  2
14605117 Dièta Atlàntica. Beneficis en la Prevenció i el Tractament des del Fetus a la Gent Gran 3
14605120 Exploració de l'Estat Nutricional 3
14605121 Nutrició Infantil 2
14605206 Nutrició Infantil i Immunitat (optativa) 1
14605207 Característiques Fisiopatològiques de la Síndrome Metabòlica en Pediatria (optativa) 1
14605214 Aliments Funcionals o Bioactius en l'Edat Pediàtrica (optativa)  1
14605215 La Cirurgia Pediàtrica en la Patologia de l'Aparell Digestiu i la seva Repercussió Nutricional (optativa) 1
14605216 Avenços en el Diagnòstic Precoç de la Patologia Metabòlica durant el Període Neonatal (optativa) 1
14605218 Aspectes Nutricionals de Malalties Endocrinometabòliques (optativa) 2
14605219 Nutrició Perinatal/Neonatal (optativa) 2
MÒDUL 4: Factors Ambientals, Activitat Física, Creixement i Desenvolupament
(Es recomana a l'estudiant cursar 2 crèdits obligatoris d'aquest mòdul). Consultar l'oferta d'optatives
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
14605105 Activitat Física i Salut 1
14605106 Medicina del Desenvolupament. Factors Ambientals, Alimentació i Nutrició 1
14605111

Efectes de Contaminants Medioambientals sobre el Creixement i Desenvolupament

1
14605118 Nutrició Comunitària i el seu Impacte en els Infants i Adolescents dels Països Desenvolupats. Escoles Infantils i Menjadors Escolars 1
14605208 Nadons d'Alt Risc: Influència de les Lesions Orgàniques, de l'Entorn Socioambiental i de la Nutrició (optativa)  
14605209 Influències de la Nutrició i els Tòxics en el desenvolupament de Malalties Hepàtiques en la Infància i Adolescència (optativa) 1
14605221 Activitat Física i Despesa Energètica en l'Infant i l'Adolescent (optativa) 1
MÒDUL 5: Metodologia de la Recerca en Pediatria
(Es recomana a l'estudiant cursar 3 crèdits obligatoris d'aquest mòdul). Consultar l'oferta d'optatives
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
14605112 Metodologia i Gestió dels Recursos de Recerca. Tècniques i Fonts d'Informació 2
14605113 Tractament i Anàlisi de Dades per Mitjà d'un Paquet Estadístic 3
14605201 Ètica de la Investigació en Pediatria (optativa) 1
14605202 Medicina Basada en l'Evidència (optativa) 2
14605203 Epidemiologia Genètica (optativa) 1
14605222 Epidemiologia Clínica i Poblacional (optativa) 3

ASSIGNATURES OPTATIVES

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2018-19
14605201 Ètica de la Investigació en Pediatria 1
14605202 Medicina Basada en l'Evidència 2
14605203 Epidemiologia Genètica 1 No
14605204 Medicina de l'Adolescent 1
14605205 Avaluació i Tractament Neuropsicològic de l'Infant d'Alt Risc 1
14605206 Nutrició Infantil i Immunitat 1
14605207 Característiques Fisiopatològiques de la Síndrome Metabòlica en Pediatria 1
14605208 Nadons d'Alt Risc: Influència de les Lesions Orgàniques, de l'Entorn Socioambiental i de la Nutrició 1
14605209 Influències de la Nutrició i els Tòxics en el Desenvolupament de Malalties Hepàtiques en la Infància i l'Adolescència 1
14605210 Patologia Respiratòria Crònica, Genèticament Condicionada, i els seus Efectes sobre el Desenvolupament 1
14605212 Avenços en l'Estudi de la Pubertat 1
14605213 Efectes del Càncer i del seu Tractament en el Creixement i Desenvolupament 1
14605214 Aliments Funcionals o Bioactius en l'Edat Pediàtrica 1
14605215 La Cirurgia Pediàtrica en la Patologia de l'Aparell Digestiu i la seva Repercussió Nutricional 1 No
14605216 Avenços en el Diagnòstic Precoç de la Patologia Metabòlica 1
14605217 Aspectes Nutricionals de Malalties d'Origen Genètic i Síndromes Malformatives 1
14605218 Aspectes Nutricionals de Malalties Endocrinometabòliques 2
14605219 Nutrició Perinatal/Neonatal 2
14605221 Activitat Física i Despesa Energètica en l'Infant i l'Adolescent 1
14605222 Epidemiologia Clínica i Poblacional 3